2018/08/12

ANTIGUAKO EDO GALARDI ERROTA BERRERAIKI BEHARRA (1592)

2018ko ekainaren 3ko uholdeen ondoren oso mediatikoa izan da  Antigua errotako ur saltoa eta kanalaren egoera tamalgarria adierazterakoan, bertan dagoen errotaren eta bizi diren hezgaztien etorkizuna arriskuan jartzeraino. Alarma honek, ostera, neurriak berehala hartu eta, era probisionalean ez bada ere, badirudi aurreikuspen beltzak ez direla momentuz hain beltzak izango.

ANTIGUAK ERROTAREN HARLANDUZKO UR SALTO EDERRA GOITIK APURTUTA

Horrelako gertakariek ere beste jakinmin batzuk sortarazten ditu, adibidez errota honen jatorriarekin zer ikusi duena. Bat baino gehiagok galdetu du noizkoa dugun Antigua edo Galardi errota. Erantzuna, berriz, zera: XVI. mendekoa behintzat bai, eta horren lekuko artxibategiak.

 XVI. MENDEKO DOKUMENTUAN AGERTZEN DA ERROTA "EN EL BARRIO DE LA HERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA"n DAGOELA

Adibidez, Oñatiko Protokolo Artxiboan aurkitutako dokumentu batean, 1592an Antigua edo Galardi errota berreraikitzeko lur erosketa baten beharra aurkitu genuen. Alde batetik Marina Joanez de Yrastorça azaltzen da, Galardi baserriko jaun eta jabea zen Martin Gonçelez de Galardiren alarguna. Bestetik, Pero Fernandez de Ybarra, lur saltzailea. Helburua, berriz, "queria hazer y rredificar el molino que tiene ella (Marina Joanez) y los dichos sus menores  en el barrio de la Hermita de Ntra. Señora Santa Maria de la Antigua que es en la dicha Universidad y no podia edificar bien sin entrar en tierra y perteneçido del otro Pero Fernandez".
 antiguako errota bilaketarekin bat datozen irudiak
 ANTIGUA/GALARDI ERROTAREN ERROTAGAINA

Irakur daitekeen bezala, "rredificar" da une hrtan dagoen helburua. Beraz, dokumentuan antzematen da bazegoela beste errota zahar bat bertan, eta horretan oinarrituta  nahi zutela berria eraiki. Aipatutako Oñatiko artxiboan gehiago arakatuz, "contrato de Juan de Çumeta e Maria de Galardi, su muger, y una rrenunçiaçion" izeneko dokumentua aurkitu genuen, eta bertan, "en la yglesia de Santa Maria de la Antigua que es en la universidad de Ançuola", 1552ko ekainaren 12an, domekan, zera agertzen da: "... fazia eta hizo donaçion ... al dicho Jhoan de Galardi, si hijo,e del dicho Martin su marido para en uno con la dicha Martina de Çumeta, su esposa e muger, de la dicha su casa e caseria de Galardi con todas sus tierras labradas ... e del molino, presa, calçes e açequias e ruedas de moler de la dicha su casa e caseria ... junto a la dicha iglesia de Nuestra Señora de la Antigoa, llamada por su nonbre el molino de Galardi...".

Beraz, baieztatu genezake, 1552korako behintzat, zutik zegoela errota hau, goiko testuak adierazten digun bezala.

Hau argituta, jarrai dezagun atal honen protagonista den 1592ko dokumentuarekin, dokumentua aztertzen ere antzematen delako Marina Joanezek egindako eskaera: "la tierra y suelo de asta cantidad de dos plantios de mançanos, poco mas o menos por parte de arriba, desde la cassa del dicho molino; y por parte de abaxo de la dicha cassa del molino dos estados y tres pies de tierra y suelo por la cantidad que de yuso sera declarado"

Horren truke ere, prest zegoen gure Marina aipatutako Pero Fernandezi: "... le hiziesen al presente y dexasen camino como antes tenia de las conportas nuebas que hizieren en la dicha tierra y suelo por ençima las conportas biejas que de antes tenia el dicho molino, poniendo al presente unos maderos de manera que el dicho Pero Fernandez y su familia y subcesores pudien passar y salir a la heredad que el dicho Pero Fernandez tenia junto al dicho molino".

Gainera eskubidea ematen zion "pudiesen hazer cada y quando que quisiesen hazer puente de la manera que quisieren por ençima de las dichas conportas para entrar y salir a la dicha heredad con bueyes y bestias cargadas de la manera que quisieren sin que le hiziese ningun agrabio a las dichas conportas que hizieren para el dicho su molino...".

Eta halaxe  Pero Fernandez de Ibarrak bere lur zatia aipatu dugun Marina  Joanez de Yrastorçari eta bere semeari saldu zion: "que subçediere en la dicha cassa de Galardi ... de dos plantios y mas un poco por parte de arriba de la cassa del dicho molino de Galardi; e por parte de abaxo de la cassa del dicho molino dos estados y tres pies de tierra". 

Ondoren, Marina Joanezek zera eskaini zion: "suelo libre de çenso e ypoteca ... con la carga del dicho puente y serviçio de camino que le quedaba adelante para pasar a la dicha su tierra y heredad ... la qual dicha tierra y suelo de por parte de arriba tenia por limites y linderos por una parte las conportas y açequias biejas del dicho molino, y por la otra parte el camino y passaje que ban desde el dicho barrio de Nuestra Señora al dicho molino; y por parte de abaxo la cassa del dicho molino; y por parte de arriba su tierra y heredad donde tiene puestos fresnos, y la tierra y huerta de Maria de Herzilla, biuda. Y la dicha tierra y suelo por parte de abaxo tenia por limites y linderos por una parte y por otra sus tierras y perteneçidos; y por parte de arriba la dicha cassa del dicho molino; y por parte de abaxo el rrio publico de la dicha Unibersidad. Y las quales dichas tierras y suelos ... y les bendio medidos y amojonados como al presente estaban ... por quantia de quarenta ducados de buena moneda castellana; y la dicha ... Y la dicha Marina Joanez le avia dado y pagado los veinte ducados dellos ante mi el presente escrivano ... y los otros veinte dicados antes del otorgamiento desta dicha escriptra, en dineros de contado de buena moneda castellana".

Eta halaxe egin zen hitzarmena, beharrezkoa ondoren errota berria eraikitzeko. Dokumentu hau une hartan Gipuzkoako anaidearen alkatea zen Pero Perez de Iñurrigarro Udalaren aurrean egin zen, besteak beste. Esan, aipatutako Marinak ez zekienez idazten, beste lekuko batek sinatu behar izan zuen.

Beraz, Antiguako edo Galardi errotak badauka zutik mantentzeko aitzaki historikoa.

Informazio iturriak:
  • "Escritura de conçierto y venta de entre Pero Fernandez de Ybarra y Marina Joanez de Yrastorça". Oñatiko Protokolo Artxibo Historikoa. Sebastian Lopez de Ozaeta eta Gallaizteguiren notaritza (1592).
 
 
 
 


2018/08/03

JUAN JOSE URANGAREN ETXEA


1852an egindako etxea da "Urangarena"; gero "Arraterena".

Nahiz eta agian izenburuagatik ezezaguna izan etxea, ez horrenbeste jakinez gero zein etxez hitz egiten ari garen, herriko plazan dagoen ezagunetekoa delako, bertan Roke Iñarra eta Beatriz Gabarain bizi direlako. 

Elizaren arkupearen beste aldean, abade-etxea elizarekin bat eginda dagoen bezala, beste ertzean, eta esan bezala orain Iñarra-Gabarain sendiarena dena, neurri batean elizarekin ez dauka zer ikusirik, nahiz eta etxe honen promotorea 1852. urtean Errukizko Amaren parrokian sakristaua eta aldi berean organo jolea zen Juan Jose Uranga izan. 

Aipatutako urte hartako otsailean egin zuen Juan Josek eskaera bikoitza: bat udaletxean eta bestea elizbarrutian, izan ere, elizaren ertzean zegoen lur saila, bere hitzetan “un terreno sin que reporte ninguna utilidad a la iglesia ni a los feligreses” omen zenez, bertan etxetxo bat egin nahi zuen.

Elizbarrutiak ez omen zion oztoporik jarri, bai ordea herriko udalak, eta hasiera batean ezezkoa eman zion. Hala ere, ez zuen etsi, eta martxoan berriro baimena eskatu zion udalari. Udalak, orduan, elizbarrutiaren baiezkoa jakinda, etxea egiteko baimena eman zion, baina hiru baldintza hauekin: (1) ateak, lehioak eta plazara ematen zuen fatxada harlanduz eginda egon zitezela (eta hala dago). (2) Alturari dagokionez, aurkepearen duena (eta hala dago), (3) etxearen teilatuko urak ipar aldera orientatzea (eta hala dago, neurri batean). 

Etxearen aurrekontua ere aurkeztu zuen ondoren, 10.670 erreal izan zena. Arkitektoa, Elgetan bizi zen Anakleto Bentura Berraondo izan zen. Obra egiteko kargua antzuolarra zen Manuel Letek hartu zuen, horretarako 480 erreal gutxiago eskainiz obraren enkantean.

Halaxe ekin zitzaion etxeari, baina 1868ko beste eskutiz batean, etxea txikiegia-edo geratu omen zitzaiolaren aitzakiaz, etxe ostean zegoen ingurua ere eskatu zion udalari (“hasta el ángulo del machón de la torre”). 

Baina obra hau egiteko baldintza batekin eman zitzaion baimena, egunen batean kanpandorre azpi horretan dagoen arkua zabaltzea pentsatuz gero, ez ziola inongo oztoporik jarriko asmo horri (“en la condición de que si en algún tiempo tubiese que abrir el arco, de derribar la obra que ejecute”). 

1909an, berriz, badugu plano interesgarri bat adierazten, alde batetik, urte hartan, Cesareo Arrate zela etxe honen jabea, eta bestetik, ipar ekialdera ematen duen arkuak ere itxita jarraitzen zuela "por el ímpetu del viento del noroeste".

1909ko PLANOA

Iturria:
  •  Akta eta Akordio liburua, 6B (1820-1874). Antzuolako Artxibo Historikoa. Antzuolako Udala. 
  • Anacleto Ventura Berraondo: http://www.albumsiglo19mendea.net/autoriamasdeuna.php?pag=1&texto=Berraondo%2C%20Anacleto%20Ventura

2018/08/01

IRINMODO AURKIBIDEA (2018ko UDA)


Badira dagoeneko 6 urte blog hau editatzen eta kaleratzen  hasi ginela. Hemen dauzkazue 2012ko abuztuaren 2tik blog honetan idatzitako artikulu guztien zerrenda. Bateren bat interesatzen bazaizue, beraz, badakizue non aurkitu.IRINMODO.BLOGSPOT.COM 
ARTIKULUEN AURKIBIDEA (2012-2018)
ZBKA
IZENBURUA
DATA
2012. urteko GAITEGIA
1
UZARRAGAKO ERRETAULA
2/8/12
2
ANTZUOLAKO MAIRUAREN ALARDEA
3/8/12
3
MARISTAK ANTZUOLAN
5/8/12
4
ANTZUOLAKO LARRU-ONTZEA
8/8/12
5
ANTZUOLAKO TRENA
10/8/12
6
ERREKAK ETA UHOLDEAK
10/8/12
7
ANTZUOLAKO ERROTAK
12/8/12
8
ANTZUOLAKO ERMITAK
12/8/12
9
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA
26/8/12
10
ANTZUOLAKO HERRI ESKUTITZA
28/8/12
11
ANTZUOLAKO BASERRIKO EGUTEGIA
28/8/12
12
ANTZUOLAN ZEHAR: 1. UZARRAGA ETA GALARTZA
29/8/12
13
ANTZUOLAN ZEHAR: 4. BASALDE AUZOAN
31/8/12
14
ANTZUOLAN ZEHAR: 2. LIZARRAGA AUZOAN
1/9/12
15
ANTZUOLAN ZEHAR: 3. IRIMOEGI GOENA
3/9/12
16
MITOAK ANTZUOLAN
15/9/12
17
ANTZUOLAN ZEHAR: 6.IRIMOEGI GOENA ETA BARRENA
15/9/12
18
ANTZUOLAKO BATZOKIA ETA EAJ-PNV
6/10/12
19
ALFONTSO UGARTE
13/10/12
20
AMILLETA BASERRIA
26/10/12
21
LASKURAINANDIA BASERRIA
26/10/12
22
LAPATZA BASERRIA
27/10/12
23
BIDAURRE BASERRIA
27/10/12
24
ITURBEHANDI BASERRIA
27/10/12
25
IRIARTEAZPIKO BASERRIA
27/10/12
26
TXERRI HILTZIA
28/10/12
27
AZKARATE BASERRIA
4/11/12
28
UDAZKEN KOLOREAK
10/11/12
29
HALLOWEEN ANTZUOLAN
11/11/12
30
AIHERRE-ANTZUOLA, 2012
17/11/12
31
URKILLU-KOROSO-LANDARRAITZ-TRUKARRI-URKILLU
17/11/12
32
GALARDITORREA
24/11/12
33
KALBARIXOKO/ZUBIKOAKO GURUTZEAK
2/12/12
34
ZEZENAK ETA ZEZEN KORRIDAK
4/12/12
35
IRALATORRE BASERRIA
15/12/12
36
“NARRU OLA” PROIEKTUA
19/12/12
37
ANTZUOLAKO TXABOLAK
22/12/12
2013. urteko GAITEGIA

38
ANTZUOLAKO (ERRUKIZKO AMAREN) ERRETAULA
1/1/13
39
ZURRATEGI PLAZAN ZURRATZAILEA
6/1/13
40
HERRIKO HARMARRIAK
13/1/13
41
IKASTETXE PUBLIKOAK
20/1/13
42
IRAKASKUNTZA PRIBATUA
20/1/13
43
ARRANDARI BASERRIAK ETA INGURUAK
26/1/13
44
JUANITO LAMARIANO
27/1/13
45
KANDELARIA EGUNA
2/2/13
46
SAN BLAS ERMITA-JAIA
3/2/13
47
ZUHAITZEI URTEAK IRAGARTZEN
9/2/13
48
SANTA AGEDA ERMITA ETA JAIA
10/2/13
49
KARNABALAK
10/2/13
50
KOMETA BAT ANTZUOLAKO ZERUAN
16/2/13
51
LIZARRAGA AUZOKO LABEA
17/2/13
52
AMILLETA BASERRIA
17/2/13
53
SARRALDE BASERRIA
23/2/13
54
ANTZUOLAKO KANPAIAK ETA ERLOJUAK (I)
23/2/13
55
AINGERU GUARDAKOA JAIA
3/3/13
56
IÑURRIGARROGARAI BASERRIA
3/3/13
57
ANTZUOLAKO KANPAIAK ETA ERLOJUAK (II)
9/3/13
58
ANTZINAKO ZUBIAK
9/3/13
59
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (I): SEKUOIAK
10/3/13
60
MENDIOLA BASERRIA
16/3/13
61
HERRIKO ARTXIBO HISTORIKOA
17/3/13
62
INDEPENDENTZIA EGUNA
22/3/13
63
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (II): HAGINA
24/3/13
64
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (III): MONTERRY NEKOSTA
24/3/13
65
ERREMU EGUNETIK “AMERISUARRI” ESKEA
28/3/13
66
AMERISUARRI EGUNA
30/3/13
67
KUKUA ANTZUOLAN
26/4/13
68
ABERRI EGUNA
6/4/13
69
ASTE SANTU OSPAKIZUNA LEHEN
7/4/13
70
ERREPUBLIKA EGUNA
14/4/13
71
BESASTI BASERRIA
20/4/13
72
AURTENGO ELURTEAK
20/4/13
73
“TELLERIA” LARRU LANTOKIA ETA UR DEPOSITUA
20/4/13
74
ETXEKO URA ETA EZTALAKO UR BILTEGIA
30/4/13
75
LARREBARRENGO ERROTA ETA ARGINDARRA
5/5/13
76
“BASALDE” ARGINDARRETXEA
11/5/13
77
SAN ISIDRO JAIA
18/5/13
78
BEHEKOERROTA
18/5/13
79
ARRASATE BASERRIA
19/5/13
80
MADARIAGA BASERRIA
25/5/13
81
ERREGEBIDEAK
26/5/13
82
KORPUS EGUNA
1/6/13
83
ITXITURAK NOLA EGITEN DIREN
1/6/13
84
KIMUETATIK ZUHAITZAK
8/6/13
85
ARRELUZTXIKI BASERRIA
8/6/13
86
OTAIN BASERRIA
9/6/13
87
AKINABEI ERROTA
15/6/13
88
SAN JUANAK
22/6/13
89
SAN PEDROAK
23/6/13
90
GALARTZA ERROTA
23/6/13
91
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (IV): UZARRAGAKO INDIGAZTAINONDOA
23/6/13
92
SAN MARTZIALAK
29/6/13
93
AITZURIGAINEKO BUZOI ANTZUOLARRA
29/6/13
94
HARTZA ANTZUOLAN
2/7/13
95
SAN JOSE IRUDIA ETA PARKEA
6/7/13
96
LASKURAIN ERROTA
10/7/13
97
GARIA ANTZUOLAN
14/7/13
98
“FLECHAS NEGRAS” ANTZUOLAN (1936ko GERRA ZIBILA)
16/7/13
99
MAHASTIAK ETA TXAKOLINA (I)
18/7/13
100
OLARANGO IDARRETXEKO UR SISTEMA
22/7/13
101
ERROTABERRI/ALTZARTE ERROTA
27/7/13
102
PAPAR GORRIKO ENARAK DESAGERTZEN
28/7/13
103
KAROBIAK
29/7/13
104
SAGARDOA/UPAITEGIA
30/7/13
105
“IRIKORTA” ITURRIAK 25 URTE
31/7/13
106
MUGAK ETA MUGARRIAK
1/8/13
107
IGERIBARAIZPARRUNDI BASERRIA
2/8/13
108
ANTZUOLAKO KALE ETA AUZOEN JATORRIA
5/8/13
109
DEMOKRAZIA GARAIKO LEHENDABIZIKO UDAL BATZORDEA
18/8/13
110
HERRIKO HARMARRIAREN LANKETA
19/8/13
111
ORKATZAK GERO ETA UGARIAGOAK
20/8/13
112
HERRIKO KANPOSANTUAK
22/8/13
113
HERRIKO JAIEN ALDAKETA
24/8/13
114
NON DAGO PLAKA HAU?
26/8/13
115
“SOL Y PLAYA”
31/8/13
116
KONJUROAK XXI. GIZALDIAN
1/9/13
117
IKATZ-TOKIAK
7/9/13
118
AZKARATE BASERRIA ETA HARMARRIA
8/9/13
119
1307ko APIRILAREN 20an “IRINMODO”
14/9/13
120
SAGARDOGINTZA BEHEKOERROTAN
15/9/13
121
HERRIKO DENDAK ETA INDUSTRIA: 1950-1960
29/9/13
122
ARTZAINBIDEAK: MONUMENTU MEGALITIKOAK
1/10/13
123
GAZTAINONDOAK ANTZUOLAN
5/10/13
124
ARTOA: AMERIKETAKO URREA
12/10/13
125
1391eko URTARRILAREN 20an
13/10/13
126
MAHASTIAK ETA TXAKOLINA (II)
21/10/13
127
GALARTZA BASERRIA
25/10/13
128
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (V): OTSALIZARRA
28/10/13
129
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (VI): PINU GORRIA
28/10/13
130
BA AL ZENEKIEN (I): JATETXEAK ANTZUOLAN
1/11/13
131
ROSALIA ALPINA
2/11/13
132
“KULTURA ONDAREA” DOKTOREGO TESIA
9/11/13
133
KOLEKTOREA: UR ISURKETEN KANALIZAZIOA
10/11/13
134
BAZTERRINA BASERRIAK
16/11/13
135
ARROLA ETA LEHEN FINALISTA EGUNA KOROSON
17/11/13
136
MANTIS RELIGIOSA
23/11/13
137
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (VII): MALBARRO SAKONA ETA MALDARROPA PAGADIA
23/11/13
138
ZABORREN KUDEAKETA
30/11/13
139
HERRIKO PAISAIA ERALDATZEN
1/12/13
140
SAN NIKOLAS EGUNA
6/12/13
141
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (VIII): IRIKORTAKO IZEIAK
7/12/13
143
ZUMAETA BASERRIAK
13/12/13
144
INDUSTRIALIZAZIOA: ETORKINAK (II)
15/12/13
145
UDALERRIKO GAINAK (BUZOIAK)
21/12/13
146
ETXEBIZITZA POLITIKA INDUSTRIALIZAZIO GARAIAN (III)
23/12/13
147
TXIKITEROAK ETA SAN ESTEBAN EGUNA (ABENDUAK 26)
27/12/13
148
ANTZUOLAKO MORFOLOGIA (LURRA)
28/12/13
149
IRINMODO ARTIKULUEN AURKIBIDEA
30/12/13
150
IRIARTEAZPIKO BASERRIA
31/12/13

2014. urteko GAITEGIA

151
1629KO ANTZUOLAKO BIZTANLERIAREN ERROLDA
1/01/14
152
ARRIAGA ETXEA/DORREA
12/01/14
153
ELURZULOA
18/01/14
154
EUSKARAREN ERABILERA
19/01/14
155
METAMORFOSIA (I): ZAPABURUTIK IGELERA
26/01/14
156
ITURRIAK EZAGUTZEN (I): LAMARIANOKO (LAMAIÑOKO) ITURRIA
1/02/14
157
ITURRIAK EZAGUTZEN (II): PAGAPEKO ITURRIA
2/02/14
158
METAMORFOSIA (II): PROZESIONARIA
8/02/14
159
ZUHAITZ APARTAK (IX): KANPOSANTUKO IZEI GORRIA
16/02/14
160
“AURREHEZI” IKASTOLA
22/02/14
161
ZUHAITZ APARTAK (X): ATLASEKO ZEDROA
2/03/14
162
HERRIKO UDALETXEA
8/03/14
163
INDUSTRIALIZAZIOAREN HASIERA (I)
15/03/14
164
ITURRIAK EZAGUTZEN (III): ZUPIDEKO ITURRIA
22/03/14
165
ZUHAITZ APARTAK (XII): SARASKETAKO LIZARRA
30/03/14
166
FELIX DE SAMANIEGO-ZAVALA
04/04/14
167
BIDAURREKO ARMARRIA
06/04/14
168
ZUHAITZ APARTAK (XI): OLARANGO LAWSON ZIPRESA
13/04/14
169
ERLEAK, ERLAUNTZAK ETA EZTIGILEAK
15/04/14
170
ITURRIAK EZAGUTZEN (IV): LOIXETAKO ITURRIA
16/04/14
171
INDUSTRIALIZAZIOA (III): 1965-66
19/04/14
172
HAUTESKUNDEAK (V): ERREFORMA POLITIKARAKO ERREFERENDUMA
21/04/14
173
UZARRAGAKO KANPAIAK SAN PEDRO PARROKIAN, BERGARAN
01/05/14
174
UZARRAGAKO ITURRIA BERRIRO MARTXAN
02/05/14
175
ERTZILA BASERRIA
04/05/14
176
UZARRAGAKO MAISUA
10/05/14
177
ALTAMIRA BASERRIA
17/05/14
178
BASERRIETAKO GURDIAK
18/05/14
179
HAUTESKUNDEAK (I): 1933ko AUTONOMIA ESTATUTUAREN ERREFERENDUMA
24/05/14
180
ANTZUOLAKO ZUHAITZ BEREZIAK (XIII): LOIXETAKO HARIZTIA
25/05/14
181
JUANJOSENEKUA BASERRIA
31/05/14
182
HAUTESKUNDEAK (III): GERNIKAKO ESTATUTUAREN ERREFERENDUMA
01/06/14
183
HAUTESKUNDEAK (II): ESPAINIAKO KONSTITUZIOAREN ERREFERENDUMA
07/06/14
184
MUTILAGUN BASERRIA
08/06/14
185
MIGELENEKOA ETA TXASIOZAHARRENEKOA ETXEAK
14/06/14
186
MAHASTIAK ETA TXAKOLINA (III)
20/06/14
187
HAUTESKUNDEAK (IV): OTAN ERREFERENDUMA
21/06/14
188
BERGARAKO ITURBE ETXEA
22/06/14
189
HAUTESKUNDEAK (V): HAUTESKUNDE OROKORRAK (77/06/13)
28/06/14
190
SANTAKUTZ/SANTA CRUZ ERMITA
29/06/14
191
GORPU edo HILOTZ BAT BERE HILKUTXAN
05/07/14
192
HAUTESKUNDEAK (VI): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1979/03/01)
06/07/14
193
PILDAIN ARTZAINA ANTIGUA ERMITAN LURPERATUTA
09/07/14
194
ANTZUOLAKO ZUHAITZ APARTA (XIV): ARROLA-ARRANOAITZ LEPATUTAKO PAGOA
13/07/14
195
IBARREKO ZUBI ZAHARRA
20/07/14
196
ARANTZAZU SANTUTEGIAREN SUTEA
26/07/14
197
ANTZUOLAKO PLAZAN BASKULA BAT
28/07/14
198
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (VII): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1982/10/28).
06/08/14
199
OTSOAK ANTZUOLAN
11/08/14
200
ONDARRAKO ZUBIA ZABALTZEN (I): OBRA BALDINTZAK
13/08/14
201
SUA KALEGOIN
15/08/14
202
ANDRAMARI EGUNA ANTIGUAN
16/08/14
203
ARGINDARRA ANTZUOLAN
20/08/14
204
MARRAGAGINTZA GREMIOA ANTZUOLAN
23/08/14
205
TOMAS ESTENAGA, KALIFORNIAN MISIOLARI
24/08/14
206
ANTZUOLAKO MINERALAK ETA MINAK
29/08/14
207
BASERRIAK ETA IDIAK XVII. MENDEAN
06/09/14
208
`IBULARAZPIKO´ BASERRIA
13/09/14
209
ANTZUOLARRAK MISIOETAN
21/09/14
210
ONDARRAKO ZUBIAK ERAIKITZEN XVIII. MENDEAN
27/09/14
211
MAISUA ETA ESKOLA XVI. MENDEAN
04/10/14
212
MENDIAN HERIOTZA (I): LAKIRIOLAKO HILARRIA
11/10/14
213
KOROSOKO-LIZARGARATEKO ESKOLA
18/10/14
214
`ESPIRITU SANTO´ KANTOIA-KALEA
24/10/14
215
AIHERRE-ANTZUOLA: 30 URTEKO HARREMANA (I)
31/10/14
216
AGUSTIN TELLERIA, ERREKETE BURUA
08/11/14
217
KAZETATIK UZARRAGARA BITARTEKO TRENBIDE-TUNELAK
09/11/14
218
SU-ERMANDADEA (1740-1921)
23/11/14
219
ERROTA-ZAHARREKO ITURRIA
29/11/14
220
AIHERRE-ANTZUOLA: 30 URTEKO HARREMANA (II)
30/11/14
221
KAPERATASUA ETA ODOL GARBITASUNA: NOBLEZIA ANTZUOLARRA.
06/12/14
222
UDAZKENETIK NEGURA
07/12/14
223
ITURRIEN IBILBIDEA: OTAMENDI, GALARDI, SARASKETA ETA KAZETA
13/12/14
224
PIRINIOKO BASOA ANTZUOLAN
20/12/14
225
MENDIAN HERIOTZA(II): HILARRIA
25/12/14
226
SARRALDE BASERRIKO JAUNAREN TESTAMENDUA (1589)
27/12/14
227
`OLOZ´ TELLETXEA
31/12/14
228
KRUZ ARANBURU INTXAUSTI: UME-GAZTE BIZIPENAK
02/0/14

2015. URTEA

229
FLYSCH FORMAZIOAK ANTZUOLAN
10/01/15
230
MATEO `UZTARRI´ren ZERRATOKIA
17/01/15
231
LABORDA SENDIA ANTZUOLAN
25/01/15
232
1876ko ERROLDA: ETXE ETA BASERRIETAKO ONDASUNAK
31/01/15
233
ANTZUOLAR BATEN ITSASONTZIA
07/02/15
234
ITURRIAK EZAGUTZEN (IX): ARGI LEKUKO ITURRIA
08/02/15
235
ANTERO APAOLAZA ETA PATXIKU TXERREN
14/02/15
236
ITURRIAK EZAGUTZEN (VIII): TXINDURRI ITURRI
15/02/15
237
EZKONTZA ETA EZKONSARIA (1510)
21/02/15
238
ESKOLA TXIKIA
22/02/15
239
ETXEANDIA: LETE ARGINDARRETXEA
01/03/15
240
CALLE ANZUOLA/ANTZUOLA KALEA
07/03/15
241
ITURRIAK EZAGUTZEN (IX): KATEAGA ITURRIA
08/03/15
242
DESKARGAKO BORROKA ETA PORROTA
14/03/15
243
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (IX): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1986/06/22).
15/03/15
244
EGUNKARIA ANTZUOLAN
19/03/15
245
JUAN USULARRE ETA ETXEBERRIA, ANTIGUA ETA UZARRAGAKO ERRETAULEGILEA
21/03/15
246
ASCENSIO FELIX DE LAUSAGARRETA: TRADIZIO ZALE ALA IRAULTZAILE?
28/03/15
247
TRUKARRIAGAKO OROIGARRIA
29/03/15
248
EUSQUERAZCO DOCTRINIA ANZUELAKO VERMA MODUAN (1825)
01/04/15
249
KANDIDO IZAGIRREREN ANTZUOLAKO HIZTEGIA
04/04/15
250
ITURRIAK EZAGUTZEN (X): TRUKARRIXAKO ITURRIA
05/04/15
251
UGARTETORRE
12/04/15
252
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (X): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1989/10/29)
19/04/15
253
UZARRAGAKO ORDEZKARIAK AUKERATZEN (1490)
25/04/15
254
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (X): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1996/03/03)
26/04/15
255
BIDAURRE BASERRIA (1519)
02/05/15
256
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (X): HAUTESKUNDE OROKORRAK (1993/06/06)
03/05/15
257
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XI): LIZARGARATEKO ITURRIA
09/05/15
258
OINAZTARRIAK JOLASEAN
10/05/15
259
DESKARGA-ZAHAR BASERRIA
16/05/15
260
SAN JOSE OBRERO KONTSUMO KOOPERATIBA
2305/15
261
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XIII): HAUTESKUNDE OROKORRAK (2000/03/12)
24/05/15
262
GORROLA BASERRIA ALOKERAN (1608)
31/05/15
263
ALARDEKO KAINOIAK
06/06/15
264
UZARRAGAKO KANPAI HOTSAK ALBANIAN
13/06/15
265
1968KO MAIATZAREN ANTZUOLAN
20/06/15
266
HERRI ORDENANTZAK (1757)
26/06/15
267
“TERCIOS FORALES” ANTZUOLAN
04/07/15
268
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XIV): HAUTESKUNDE OROKORRAK (2004/03/14)
05/07/15
269
VENTURA IGARZA, UR-BILATZAILEA
11/07/15
270
“JUNTA CARLISTA” (1908-1939)
18/07/15
271
ANTZUOLARRAK EUSKAL ARMADAN: JOSE LETE
28/07/15
272
ITURRIAK EZAGUTZEN (VII): KOROSOKO ITURRIA ETA PAGADIA
31/07/15
273
`OSTATU´ETXEA ETA ´GOENAGA´ETXEA
04/08/15
274
JAUREGI BASERRIA/LEINUA
08/08/15
275
AGUSTIN TELLERIAK EUSKARAZ IDATZITAKO DISKURTSOA
13/08/15
276
TREN ISTRIPUA
15/08/15
277
AZALDEGIETAKO/AZALDITTAKO ERROMERIA
21/08/15
278
SAN BARTOLOME JAIAK: ZEZENAK ETA ALARDEA
24/08/15
279
ANTZUOLA `ARCA DE MISERICORDIA`(1524)
29/08/15
280
1826ko ESKOLA ARAUTEGIA
05/09/15
281
ITURRIAK EZAGUTZEN (VI): OGEITURRIKO ITURRIA
12/09/15
282
GALTZEAR DAUDEN TRADIZIOAK
13/09/15
283
JUAN CHINCHURRETA `EJECUTADO´
19/09/15
284
BELAR EDO GARO-METAK
20/09/15
285
GAU ESKOLAK: HELDUENTZAT ESKOLAK
26/09/15
286
ERLIKIAK: BALENTIN BERRIOTXOA
27/09/15
287
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XII): IRAINGO ITURRIA
03/10/15
288
LARRUA ONTZEKO BAREÑOREN ASMAKIZUNA
04/10/15
289
HERRIKO BARIANTEA EDO SAIHESBIDEA
10/10/15
290
MUEZ-ANTZUOLA: BALDEJUNKERA EZAGUTZEKO IBILBIDEA
11/10/15
291
HARATEGIA ANTZUOLAN
17/10/15
292
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XV): HAUTESKUNDE OROKORRAK (2008/03/09)
18/10/15
293
GOENAGA BASERRIA BERRERAIKITZEN (1742. URTEA)
24/10/15
294
DESKARGAKO TRENBIDEAREN TUNELA DESAGERTUTA
25/10/15
295
PARROKIA BERRIAREN OBRA HASIERA (1638-1640)
31/10/15
296
DOKUMENTU ONDAREA ANTZUOLAN
07/11/15
297
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XVI): HAUTESKUNDE OROKORRAK (2011/11/20)
08/11/15
298
KOLERA IZURRIETA ANTZUOLAN
14/11/15
299
ALFONTSO XIII ERREGEA ETA EUSKARA
21/11/15
300
LUIS ASTIAZARAN GALARZA
28/11/15
301
OROIGARRI BATEN MISTERIOA: MUEZ-BALDEJUNKERA
29/11/15
302
IRINMODO ETA HERRIKO ONDAREA 301 ATALETAN
05/12/15
303
ANTZUOLAKO AUZO-BIDEAK
08/12/15
304
SALUTADOREA ANTZUOLAN
12/12/15
305
SERORA/FREIRA ETA BIATAK ANTZUOLAN
20/12/15
306
AIHERRA-ANTZUOLA: 31. URTEMUGA
24/12/15
307
IRIMO BATASUNA
26/12/15
308
MIOTA ETXEA
31/12/15

2016. URTEA

309
PLAZAKO ERREKA IXTEKO OBRA (1706)
02/01/16
310
MENDIAK ZAINTZEKO ORDENANTZAK (LEHEN ZATA): SORRERA
09/01/16
311
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XVII): HAUTESKUNDE OROKORRAK (20/12/15)
10/01/16
312
HERRIKO ORGANISTAK (XVI-XXI)
16/01/16
313
MENDIAK ZAINTZEKO ORDENANTZAK (BIGARREN ZATIA)
17/01/16
314
MENDIAK ZAINTZEKO ORDENANTZAK (HIRUGARREN ZATIA): LIBURUA
23/01/16
315
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XVI): DESKARGAKO ITURRIA ETA DEPOSITUA
24/01/16
316
AIZTOGINTZA ANTZUOLAN XVI. MENDEAN
30/01/16
317
ANTZUOLAKO ITURRIA (XIV): GORLA ITURRI (1943)
31/01/16
318
ANTZUOLAKO TRENBIDEA ETA LANGILEAK 1888an
06/02/16
319
ANTZUOLAKO ESKOLA BERRIA (1921-1968)
13/02/16
320
RODERIKO ANTZUOLAKO EDO ALEJANDRO VI AITA SANTUA
14/02/16
321
BERGARAKIN HERRI MUGARRIAK JARTZEN (1649)
20/02/16
322
BORRERO ANTZUOLARRA
27/02/16
323
AGATAK, OILOAK ETA TXAKURRAK
28/02/16
324
MADALENA ORTIZ RUIZ 50 URTE ANTZUOLAN
06/03/16
325
GORLA ERREFUGIOA ERAIKITZEN
12/03/16
326
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XIII): GORLAZPIKO ITURUBURUA ETA ITURRIA
13/03/16
327
RAMON MARIA LILI LABORDA
19/03/16
328
SAN JOSE PARKEA
20/03/16
329
ESKOLA BERRIA (1968-2016)
24/03/16
330
IRINMODO AURKIBIDEA (2012-2016)
24/03/16
331
“POSEAN EL VASCUENCE”: EUSKARAREN PRESENTZIA XIX. MENDEAREN BUKAERAN
03/04/16
332
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (I): HILATURAS DE VERGARA
09/04/16
333
SALATARIAK ETA SALATUAK LEHENDABIZIKO KARLISTADAN (1833-1839)
17/04/16
334
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XVII): IRAETAKO ITURRIA
23/04/16
335
EDURNE GALARZA (1914-2006)
30/04/16
336
ANTZUOLAKO ZUHAITZ/BASO APARTAK (XV): AZALDEGIETAKO PAGADIA (ETA 2)
08/05/16
337
ANTZUOLAKO GAZTEEN ELKARTEA (1980-1981)
14/05/16
338
1926KO HEZKUNTZA KASUA
21/05/16
339
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (II): ELAY, 50 URTE
29/05/16
340
HAUTESKUNDEAK ANTZUOLAN (XVIII): BIGARREN UDAL HAUTESKUNDEAK (1983/05/08)
04/06/16
341
`IRINMODO´ ZORTZIKOA
11/06/16
342
ALARDE EGUNA ALDAKETA, BERGARAKO BANDA ETA JUAN MIGEL ARTOLAZABAL
18/06/16
343
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (III): EMILIANO ALONSO GALLO
25/06/16
344
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XVIII): EGUZKITZAKO ITURRIA
02/07/16
345
1960KO JAIEN PROGRAMA
10/07/16
346
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XIX): ONDARREKO ITURRIA ETA BISITA
16/07/16
347
ANTZUOLAKO UDALETXEKO BALKOIA
23/07/16
348
AURKIBIDEA (2016ko UDA)
07/08/16
349
2016ko ELURTEAK
14/08/16
350
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XV): TREKUTZEKO ITURRIA
17/08/16
351
GIPUZKOAKO JAIOTZA, EZKONTZA ETA HERIOTZA AGIRI ZAHARRENAK
20/08/16
352
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XVI): PLAZAKO ITURRIA (1758-82)
28/08/16
353
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (IV): IRUMENDI (50 URTE)
03/09/16
354
1766ko MATXINADA
11/09/16
355
GIPUZKOAKO BATZAR OROKORRETAN ANTZUOLAKO LEHENDABIZIKO BATZARKIDEAK (1630)
17/09/16
356
OÑATIKO KONDEA ETA PATRONAZGOA
24/09/16
357
OÑATIKO KONDEA ETA HARREMANAK
02/10/16
358
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XVII): ASKABURU EDO ITXUMENDIKO ITURRIA
07/10/16
359
1887-1888ko ERROLDA ETA ANTZUOLAKO LANBIDEAK
09/10/16
360
AIHERRA-ANTZUOLA, 32 URTE
15/10/16
361
HERRIKO KANPOSANTUAK (I): ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA
22/10/16
362
HERRIKO KANPOSANTUAK (II): SAN BARTOLOMEKOA
29/10/16
363
HERRIKO KANPOSANTUAK (II): KANPOSANTU BERRIA
01/11/16
364
INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES
05/11/16
365
SUKALDERAKO EGURRA
12/11/16
366
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK (XIX): HIRUGARREN UDAL HAUTESKUNDEAK (87/06/11)
13/11/16
367
LEHENDABIZIKO FARMAZIOA ETA FARMAZEUTIKOA
19/11/16
368
IRAKURTZEN ETA IDAZTEN JAKIN ANTZUOLAN
26/11/16
369
LOIOLA HERRI IRRATIAN BONBA
03/12/16
370
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK (XX): HIRUGARREN UDAL HAUTESKUNDEAK (91/05/26)
08/12/16
371
NON EZKUTATUKO OTE DA SATORRA?
10/12/16
372
BOLO JOKOA ANTZUOLAN
17/12/16
373
OLENTZERO
24/12/16
374
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK (XXI): HIRUGARREN UDAL HAUTESKUNDEAK (95/05/28)
28/12/16
375
PARROKIAREN KORUA ETA BERE AULKITERIA
31/12/162017. URTEA
376
IRINMODO URTEKARIA
01/01/17
377
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK: UDAL HAUTESKUNDEAK (1999/06/13)
7/01/17
378
ANTZUOLAKO ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA ETA ERLOJUA (III)
14/01/17
379
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK: UDAL HAUTESKUNDEAK (2003/05/25)
21/01/17
380
ANTZUOLARREN LANBIDEAK 1924. URTEAN
28/01/17
381
"LOS LASCURAIN" LIBURUA
04/02/17
382
ANTZUOLAKO ODOL EMAILEAK 45 URTE GIZA ZERBITZUAN!!!
05/02/17
383
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREAK (I)
11/02/17
384
OLARANGO LANTOKIA SUTAN eta BERE KRONIKA
12/02/17
385
IPARRAGIRREREN BERTSOAK ANTZUOLAN OSPATZEN DEN ALARDERAKO
18/02/17
386
MADALENA OSPITALA eta ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA: LEHEN UDAL BATZAR LEKUAK
19/02/17
387
MARIA DE UGARTEREN 1510ko TESTAMENTUA
25/02/17
388
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK: UDAL HAUTESKUNDEAK (2007)
26/02/17
389
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ERRETAULAK, ALDAREAK, IRUDIAK, MARGOAK (II): 1696. Urtea.
04/03/17
390
EUSTAQUIO AGIRREOLEA MARGOLARIA ANTZUOLAN
11/03/17
391
BAZTARRINA BASERRIETAN MUGARRIAK JARTZEN (1595. urtea)
18/03/17
392
ANTZUOLAKO GAZTAINONDO ZAHARRENA?
25/03/17
393
GABRIEL MARIA RAIMUNDO DE AZCARATE-LASCURAIN (1741-1819)
01/04/17
394
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAKO ALDAREAK: SANTO KRISTOAREN ALDAREA
09/04/17
395
IRINMODO GIDA (2017ko UDABERRIA)
14/04/17
396
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK: UDAL HAUTESKUNDEAK (2011)
15/04/17
397
ONDAMENDIKO ARGINDARRETXEA
23/04/17
398
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (VI): “EZTALA” KOLERIA
29/04/17
399
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (VII): ELORZA-ETXANIZ KOLERIA
06/05/17
400
ONDAMENDI (UROLA) BASERRIA
13/05/17
401
“GAZTEAK GERA GAZTE EZ GAUDE KONFORME” (1940)
22/05/17
402
AITZAGABASALDEZAHARRETIK BERRIRA
22/05/17
403
ANTZUOLAKO HAUTESKUNDEAK: UDAL HAUTESKUNDEAK (2015)
28/05/17
404
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREA (VIII): JESUS ETA MARIA BIHOTZAREN ALDAREA
03/06/17
405
TXONDORRAK ETA IKAZGILEAK (II)
10/06/17
406
LASKURAIN ERROTA
18/06/17
407
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREA (IV): ARROSARIO AMAREN ALDAREA
24/06/17
408
TROKEO DANTZA ETA ALARDEA
01/07/17
409
1500. URTEKO LAPATZA BASERRIKO TESTAMENTUA
08/07/17
410
IRALA AZPIKO BASERRIAREN SALMENTA-EROSKETA (I)
16/07/17
411
IRALA AZPIKO BASERRIAREN SALMENTA-EROSKETA (II)
16/07/17
412
KANPANDORREKO HONTZAK
30/07/17
413
GARI BILKETA (II)
05/08/17
414
IRAETA BASERRIKO ARTXIBOA BERRESKURATZEN
13/08/17
415
IRINMODO AURKIBIDEA (UDA, 2017)
15/08/17
416
IGERIBAR-AIZPARRUNDI BASERRIA DESAGERTUTA
19/08/17
417
OHOREA edo ONDRA GALTZEA
26/08/17
418
GARAI BATEKO DANBOLINDARIAK ETA DANBOR-JOLEAK ANTZUOLAN
02/09/17
419
HERRIKO KARTZELA eta PRESOAK
09/09/17
420
EZKONTZA KAPITULAZIOAK (1654): LAUSAGARRETA ETA YGUERIBAR-AYZPARRUNDI (I)
23/09/17
421
EZKONTZA KAPITULAZIOAK (1654): LAUSAGARRETA ETA YGUERIBAR-AYZPARRUNDI (II)
30/09/17
422
SAN BARTOLOME ERMITA NON BERRERAIKI (1669)
08/10/17
423
ANTZUOLAKO ITURRIAK (XIX): ARRANDARIKO ITURRI BERRIA
12/10/17
424
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREA (V): SAN ESTEBAN
14/10/17
425
ANTZUOLARRAK AMERIKETARA XIX. MENDEAN
21/10/17
426
FLYSH FORMAZIOAK ANTZUOLAN (II) : AIZPEKOLA-TRENBIDEAN
28/10/17
427
INTSUMISIO MUGIMENDUA ANTZUOLAN
04/11/17
428
MAROKOKO GERRA (1859-1860) ETA ANTZUOLA
12/11/17
429
AIHERRA-ANTZUOLA (2017)
18/11/17
430
NOLA ORDAINDU INDEPENDENTZIA (1629-1631)
25/11/17
431
ALARDEA: BURUZAGIAK MAIRUARI ESKUA EMATEN
02/12717
432
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA eta FRANTZISKO ASISko MARGOA
08/12/17
433
JOAN PEREZ DE ZUMETA AREQUIPAN (PERU) HILDA
10/12/17
434
CASA MALAGA ETXEA
16/12/17
435
ERAUTZA BASERRIKO EZKONTZA ONDASUNAK (1664)
24/12/17
436
ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ALDAREAK (VI): MARIA MADALENA
30/12/17
2018. URTEA
437
URTE BERRIARI ONGI ETORRIA LIZARGARATETIK
01/01/18
438
IRINMODO AURKIBIDEA (2017, NEGUA)
06/01/18
439
EUSKAL BLOGARIEN SAREAN IRINMODO
07/01/18
440
ANTZUOLAKO OGIXA (I)
13/01/18
441
ANTZUOLAKO OGIXA (II)
20/01/18
442
ALARDEA: MAIRUA, IKURRIÑA ETA DISKURTSOA EUSKARAZ (1977)
27/01/18
443
ARRELUS (ARLUTZ) BASERRIAREN OINORDETZA (1711)
03/02/18
444
PELLO ERROTA ETA "BERTSO BERRIAK KOLERA ETA TXANPANEN GAÑIAN JARRITA"
10/02/18
445
UZARRAGAKO ESKOLA UMEEN OROITZAPENAK
17/02/18
446
JUAN GALARZAREN ESKLABOA, LIBRE!!! (carta de `orro´)
24/02/18
447
ANTZUOLAKO LANTOKIAK (V): TELLERIA HERMANOS LANTOKIA
03/03/18
448
FRANTSESAK ANTZUOLAN ETA ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA
10/03/18
449
ARROLAN IZANDAKO HEGAZKIN ISTRIPUA (1921)
17/03/18
450
"EXVOTO" edo ESKAINTZAK
24/03/18
451
ZUHAITZ, BASO ETA IKATZ TOKIEN ARTEKO IBILBIDEA
30/03/18
452
ARANSORO ERREKA, ITURBURUA ETA ITURRIA
01/04/18
453
ETXEZ ETXEKO DEBOZIOZKO ZAINDARIEN KAPERAK
15/04/18
454
SAN JOSE KOFRADIA edo ANAIDIA
21/04/18
455
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (I): ELOY LAMARIANO
24/04/18
456
IRAZABALGO edo IZAL ITURRIA (XXI)
01/05/18
457
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (II): FELIPE ELORZA, JULIAN ZUBILLAGA, MIGEL ARRESE
06/05/18
458
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (III): FRANCISCO LEGORBURU LAZKANO
12/05/18
459
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (V): SIMON ARANGUREN TXINTXURRETA
20/05/18
460
XVIII. MENDEKO ERMITEN DESKRIPZIOA
26/05/18
461
AUZOLANA LIZARRAGA AUZOAN
03/06/18
462
HERRI LURSAILEN GALERA (1808-1810)
09/06/18
463
IRAETA GAINEAN ERAIKITAKO TXABOLAREN GASTUAK
17/06/18
464
RAMON MARIA DE LILI KALEAN OBRAK (1917)
24/06/18
465
HERRIKO TXISTULARIAK ETA ALARDEA
30/06/18
466
IRAETA BASERRIKO JABEAREN TESTAMENTUA (1733)
07/07/18
467
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (IV): PEDRO ASEGINOLAZA
14/07/18
468
SERMOIAK EUSKARAZ ANTZUOLAN (1794)
20/07/18
469
GERRA OSTEKO ZIGORRAK (V): FRANCISCO ARANGUREN
29/07/18