2013/08/18

DEMOKRAZIA GARAIKO LEHENDABIZIKO UDAL BATZARRA (1979-04-19)

Datorren urtean 35 urte beteko dira Franko diktadura osteko lehendabiziko udal batzarrena.  

Hasteko, baina, lehendabiziko udal hauteskundeak antolatu ziren herriz-herri 1979ko apirilaren 3an, eta gure herriari dagokionez emaitzak hauek izan ziren:

PARTIDU POLITIKOAKJASOTAKO EMAITZAK
PNV
608
AEA
320
PSE
164
LKI
98
(PNV. Partido Nacionalista Vasco; AEA. Antzuolako Ezker Abertzalea; PSE, Partido Socialista de Euskadi; LKI. Liga Komunista Iraultzailea).

Ondoren, apirilaren 19an, lehendabiziko udalbatza eratzea etorri zen. Hau da garai hartako udal aktatik ateratako transkripzioa:“En la Casa Consistorial de la Villa de Anzuola, siendo las once de la mañana del día diez y nueve de abril... se procede a llamar a los concejales de mayor y menor edad... correspondiendo la designación a Don José María Cortabarria Araístegui y a Don fernando Lete Leceta, que pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la mesa de edad por: Presidente Don José María Cortabarria de 52 años, concejal asistente de mayor edad y Don fernando Lete de veinte y tres, concejal de menor edad...


El Sr. Presidente declara constituida la Corporación por los siguientes miembros:

1. D. Francisco Legorburu Gabilondo (PNV)

2. D. José Angel Zabalo Larrañaga (AEA)

3. D. Tomás Jaúregui Iparraguirre (PNV)

4. D. José María Cortabarria Araístegui(PNV)

5. D. Agustín Cabo Sanabria (PSOE)

6. D. José Luis Arregui Irastorza (AEA)

7. D. Mateo Aranguren Artolazabal (PNV)

8. D. Eliseo García Salas (PNV)

9. D. Fernendo Lete Leceta (AEA)

10.D. José Luis Ena Toledo (PNV)

11.D. José Luis Zabalo Azcárate (LKI)


 Zutik eta ezkerretik: Mateo Aranguren, Jose Luis Ena, Tomas Jauregi, Francisco Legorburu, Eliseo Garcia, Jose Mari Kortabarria eta Agustin Cabo. Belauniko eta ezkerretik hasita: Fernando Lete, Jose Angel Zabalo, Jose Luis Arregi eta Jose Luis Zabalo.
 Los Concejales que envabezan sus correspondientes listas, candidatos para la elección del Alcalde mediante una sola votación por papeleta secreta:

LISTAS ELECTORALES
VOTOS OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES
CANDIDATOS QUE ENCABEZAN LAS LISTAS
PNV
608
D. Francisco Legorburu Gabilondo
AEA
320
D. José Angel Zabalo Larrañaga
PSE
164
D. Agustín Cabo Sanabria
LKI
98
D. José Luis Zabalo Azcárate

Efectuada la votación... ha dado el resultado siguiente:

- D. Francisco Legorburu      ...     6

- D. José Angel Zabalo        ...     3

- D. Agustín Cabo Sanabria    ...     1

- D. José Luís Zabalo         ...     0

Obtenido la mayoría absoluta, resulta Alcalde electo D. Francisco Legorburu Gabilondo...
Efectuada la atribución de los puestos de la Comisión Permanente, la misma queda constituida de la siguiente forma:


D. Francisco Legorburu, Alcalde (PNV).

D. Tomás jaúregui, PNV.

D. José Luis Ena, PNV.

D. Eliseo García, PNV.

D. José Angel Zavalo, EAE".

Garai hartako bizipenak zertan ziren jabetzeko, Jose Anjel Zabalorekin egindako elkarrizketaren pasadizo batzuk adieraziko ditugu:


"-Gu udaletxean sartu ginenean “no había nada de nada, ni un sitio para reuniones”; ez zegoen gestiorako talderik ere. Egitura bertikalak ziren, eta iritsi ginenean ez zegoen ia-ia udaletxerik ere, ez etxerik, eta egiturak oso arkaikoak. Aurrekontua 11 milioitakoa zen.  Ez zegoen animorik ezertarako. Geneukan idazkari bat Elgeta eta Antzuolarako, aguazila enplegu bat baino gehiago zeukana, kontu hartzailea ere berdin, eta gu sartu ginen udaletxera  enpresan-eta gestionatzen ohituta geunden pertsonak. Eta jakina, egoera honekin topo egin genuen. Berehala idazkaria joan zen, ez zuen onartzen egoera berri hau, besteak beste, gaueko 11ak eta 12ak zirenean ere oraindik eztabaidatzen egotea. Orduan, idazkari berria etorri zen, Arrasatekoa zen Eraña. Aguazila ere joan zen, eta Bizkalatza hartu genuen. Kale garbitzailea, aldi berean kanposantuko lurperatzailea zenak ere (Caceres, abizenez), laga egin gintuen, eta Iñaki Alkorta “Pepetxiki” hartu genuen. Kontu hartzaile bezala “Txanbolik” jarraitu zuen, baina horretarako Aurrezki Kutxa laga beharra izan zuen. Udaletxea ere guztiz zahartuta zegoen eta berria egin beharra izan genuen, eta udaletxe probisionala Hilaturas de Vergararen bulegoetan jarri. Eta esandakoa, 1979an udalak baldin bazeukan  aurrekontu bezala 11 miloi pezeta, gu geuk 1983an udaletxea laga genuenean, 70 milioira pasa genuen".

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario