2014/09/06

BASERRIAK ETA IDIAK XVII. MENDEAN

San Isidro ferixa frontoi parean, 
1945. urtean. Ezker aldean idiak ikus daitezke.

Gaur ez dago Antzuolan  idi pare bat. Gezurra dirudi garai batean hain zabaldua izan zena, gaur desagertua izatea gure baserriko abere haziendatik. Herrian, Gipuzkoan gertatu zen bezala,baserriaren jardunari errentabilitatea gehiago eman asmoz, idiak alde batera laga eta behiak sartzen hasi ziren. Datu bat, 1812an, Gipuzkoan, 9.267 idi zenbatzen baziren ere, 1934an 4.070 ziren. Beraz, bere jaitsiera nabaria zen, baina aldi berean ulergarria, kontuan badugu behiak txahala zekarrela, esnea ere ematen zuela eta lanerako ere baliagarria zela. Beraz, baserriarentzat errentagarriagoa zen behia idia baino.

Pirinio aldeko behiak San Isidro ferian,gaur.

Eta 1862an Antzuolako Udalak egindako inkesta batean 464 behi zeudela herrian agertu zen. Beraz, bada kopuru garrantzitsua osotasunari begira.

Baina ze garitan hautematen da idiaren nagusitasuna eta garrantzia Antzuolan? 

Agian atzeregi joatea izango da, baina 1649ko datu batekin bat egingo dugu, baina ez bakarrik idiak zenbat ziren Antzuolan adierazteko baizik eta, bide batez, baita  herriko baserrietan gutxienez idi pare bat egon bazegoela garai hartan adierazteko.

Arluztxikiko ugazaba, baina dagoeneko idiak ez baizik eta behiak erabiliz.

Irakurriko dugun dokumentuaren helburua herriko baserritarrek herritik soldaduak pasatzen zirenean eskaini beharreko garraio laguntzan oinarrituta dago. Kontuan izan behar dugu herriko bidean, soldaduek Deskarga gaina ere zeharkatu behar zutela. Eta horretarako idiak beharrezkoak ziren.

Bide batez, baina,  dokumentua interesgarria da garai hartan zeuden baserrien berri jakiteko eta baita udal idazkariak nola idatzi zituen jakiteko, izan ere jatorrizko idazkera mantendu dugu:


"Los señores Capitán Juan de Barrena, alcalde, Joseph de Zavala, síndico, y Juan Ochoa de Garicaza y Francsico Perez de Madariaga, regidores, … que los dueños de caserías, inquilinos de ellas no se puedan quejar con justificación  de que por amistad  obligaciones u otros respectos se llamen primero a los unos que a los otros para ir con los bagajes  de bueyes de que suelen necesitar los soldados que pasan de tránsito por esta provincia para Castilla y de Castilla para San Sebastián, y se alojaren en esta villa, acordaron que todas las dichas caserías que forman en número de sesenta y seis  se echen en charteles en un jarro y saquen los primeros 38 que van escritos en la primera columna por su orden sucesivamente cuando la necesidad lo pidiere y fueren avisados por cualquier persona de parte del señor alcalde, hayan de dar un carro o lera con una junta de bueyes. Y las otras 38 caserías que están escritas en la segunda columna una junta de bueyes para que ayude al carro o lera de la casería que le tocare de manera que el carro o lera haya de llevar dos juntas de bueyes. Para lo cual se echaron charteles de todas las dichas caserías en un jarro y habiéndose revuelto dos o tresveces, salieron para ante mi el dicho escribano:

Bueyes de carro y lera
Bueyes solos
       Estala
       Aranguren
       Iturrioz 
       Lapaça
       Arandariolaça Oçaeta
       Oarriaga de Saloguena
       Irimo
       Mutilagun
        Vidaurre
        Arrelus de Miguel Rodriguez
        Gorrola
         Udala
         Gorriz
         Vereterio de Miguel Perez
         Galarça
         Vesagasti
         Sarralde
         Vasterrina Amileta
         Arimendi
         Azcarate
         Amezti
         Vereterio Mandiola
         Elussa
         Iriarte suso
         Amileta
         Ynurrigarro yusso
         Vasterrina de medio
         Sagutategui
         Lamariano
         Urusarri
         Garicaça
         Yrastroça
         Herçilla
         Esenagusia
         Urrutia
         Çavala
         Goytia
         Sarasqueta
        Ynurrigarro suso
        Arandariolaça de la torre
        Yrala suso
        Yriarte yuso
        Galardi
        Eguzquiça
        Otamendi
        Acuñao
         Olacaval
         Yturbe
         Liçayturri
         Venitua
         Madariaga
        Eseverrisoro
         Lausagarreta
         Ygueribar de Aizparrundi
         Eguzquiça de lautan
         Acunybay
         Arrelus de Pedro Lopez
         Jauregui
         Arizti
         Lascurayn andia
         Aranburu
         Goenaga
         Lascurayn suso
         Oarriaga de Oruesagasti
         Gavioça
         Erauça
         Elorriaga
         Ygueribar suso
         Yraeta
         Ariçaga
         Vizcalaça
         Ugarte
         Basterrina suso
        Çumaeta
        Ayçaga
        Ybarra

… el que siendo llamado por el orden del memorial de suso … no acudiere y viniere con la puntualidad necesaria al servicio de Su Magestad… el dicho alcalde le condene en la cantidad que le pareciere… Y el dicho alcalde, síndico y regidores acordaron que la dicha condenación sea de mil maravedís… El dicho alcalde dijo que condenaba a los dichos rebeldes en dichos mil maravedís aplicados, la mitad para gastos de tránsitos y la otra mitad para los reparos de dicha villa…".

Oñatiko Artxibo Historikoan daude dokumentu hauek: GPAH, Oñati, 1/0771


Idiak materialak-eta garraiatzeko  aproposenak ziren, baina baita zaldizko gurdiak aldapan gora jasotzeko:

No hay comentarios:

Publicar un comentario