2014/10/04

MAISUA ETA ESKOLA XVI. MENDEANUrteetan uste izan da gure euskal lurraldeetan axolagabe jokatu izan dugula lehen hezkuntzari dagokionez, besteak beste ia-ia idatzitako literatura tradizio gabeko hizkuntza baten jabe izan garelako. Izan ere ez dugu ahaztu behar 1545ean kaleratu zela euskaraz idatzitako lehendabiziko testu literarioa: Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum Primitiae".

Antzuola. Antzuolako eskola berriak.Antzuolako eskola berria, 1915. urtea.

Hala ere,  badirudi ikuspegi hau oso murritzailea dela, kontuan badugu erdi aroan eta aro modernoan euskal gizartearen eta ekonomiaren bilakaera onuragarriak (batez ere burdinean oinarrituta)  eta bertatik sorturiko eliteak (batez ere familietako segundoiak)  beste zerbait adierazten duela (ugariak izan ziren  militar, eliztar, merkatalgo eta erresumako gorte jardunetan lanbide ospetsuak izan zituzten euskaldunak).

Debagoiena ez da dinamika honetatik kanpo ibili. Bailaran, atzera begira, gizaldi hartan bizi zen oparotasunari esker, Oñatin unibertsitatea sortu zen 1540an. Bergarara, berriz, Jesuitak etorri ziren 1596an. Beraz, batak zein besteak ezin uka hezkuntzari lotutako kontzientzia sortu zuela gure inguruan.

Hala, esan daiteke, XVI. gizalditik aurrera agerian zegoela herri guztien kezka bat maisuak  aukeratzeko, eskola aretoak topatzeko eta finantziazio bideak lortzeko.


Antzuolako "maestrescuela" rekin egindako hitzarmena
(1594/06/19).

XVI. mendeko antzuolarren ogibideak arakatu nahi izanez gero, daukagun iturri urri bezain apartenetakoa eliz artxiboetan aurki daitezkeen liburuak dira, baina ez bakarrak, izan ere Oñatiko Artxibo Historikoa ere ona delako. 
Eliz artxiboetan Juan de Arizaga izeneko maisu batekin topo egiten dugu. Ez dakigu nongoa zen, beraz, ezta non jaio zen ere. Dakiguna da Azkoitian hil zela 1610ko ekainaren 21ean izen bereko bat. Bera izango ote zen Antzuolako maisua?

Hala ere ez da kasu bakarra, XVI. gizaldiaren bukaeran (1594), herria maisu barik zegoenez, herriko batzarrak eskola maisu bat aukeratu zuen. Horren dokumentua transkribitzera goaz, irakurtzerik ezin den lerro batzuk lagaz. Berau da herriko eskola maisuaz dugun lehendabiziko dokumentu historikoa:
  
En las puertas del hospital de la Magdalena de la Universidad de Anzuola, a 19 de junio de 1594… paracieron por si por una parte don Miguel de Amilleta, regidor,  e Juan Saez de Oxirondo e Juan de oruesagasti, diputados de la dicha Universidad, e Juan Perez de Iñurrigarro calebarria, Domingo de Elusa, Domingo de Iñurrigarro, Domingo Perez , Miguel de Iratea, Pedro Perez de Udala, Juan Hernandez de Ibarra, Rodrigo de Arrelus, Juan perez de Iñurrigarro, casero, Juan de Otamendi, Juan de Jauregui, Juan Martinez de Lausagarreta, Juan Perez de Aristi, Domingo de Goenaga, Miguel de Aranburu, Santuru de Madariaga, Juan Estibaliz de Iturbe,  Juan de Madariaga, carpintero, Antonio de Ugarte, Sebastian de Herauza, Bentura de Benitua, Pero Ochoa de Mendizabal, Cristobal de Asurmendi, Pedro de Elosidieta, Juan de Villar, Pedro Perez de Ibarra, Hernando Hercilla, Domingo de Jauregui, Sebastian de Irala, Juan de Bereterio Mandiola, Juan Garcia de Lascurain, Pedro de Bereterio, Christobal de Iñurrigarro, casero, Christobal de Iñurrigarro Bizcalaza, Juan de Goitia, todos vecinos de la dicha Universidad. Estando juntos ellos juntos e congregados en ayuntamiento público según lo han de uso y de costumbre a llamamiento los regidores y diputados para tratar cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y al bien de la dicha Universidad e especialmente sobre lo que de yuso se declaran, y de la otra Lucas de Ayzaga, maestro escuela, vecino, e otro sy de la dicha Universidad. E dijeron que ente ellos se habían convenido concertado e igualado en que los dichos regimiento y vecinos de la dicha Universidad tomaban e tomaron asiento con el dicho Lucas de Aizaga maestro escuela para que les sirva de maestre escuela en la dicha Universidad por tiempo y espacio de seis años primeros siguientes que corren y se cuentan desde el día de San Juan de junio primero que viene de este presente año en adelante, residiendo en ella de continuo sin hacer ausencia ninguna durante el dicho tiempo, enseñándoles a los niños que fueren y se asentaren en su libro de los vecinos de la dicha Universidad de leer, escribir y de contar bien y suficiente, de ¿ por su culpa y negligencia no dejen de aprender y de ser enseñados y poniéndolo así se le hayan de pagar por cada mes por los que aprenden a leer un real de plata, y por los que leen y escriben a cada dos reales por cada mes, y por los que leen, escriben e cuentan tres reales  cada mes, y que el dicho Lucas Aizaga en todo el dicho tiempo no haga ausencia ninguna como dicho es de la dicha Universidad, so pena que el dicho regimiento le pueda traer y traiga otro maestro escuela a su costa y misión, …. E allende del dicho salario que le dieren y pagasen ¿?? Los 16 ducados que tienen.. de esta Provincia de Guipuzcoa … enter los vecinos de la dicha universidad… para … la junta que se celebró en la villa de Vergara en cada un año pagados …???


Maisua, Lucas Aycaga zen, antzuolarra, 1562ko urriaren 25ean jaioa. Jaiotze agiriak Juan Perez eta Maria Narbaizaren seme naturala zela adierazten digu. Bitxia da maisu izateari laga ziola, heriotz agiria Milanen (Italian) hil zela adierazten duelako.
 
Bere zeregina, labur bilduz, irakurtzen, idazten eta kontatzen haurrei irakastea zen helburua, eta bakoitzatik tarifa bat ordaindu behar izatea. Beraz, irakaskuntza oso elitista, kontuan izanda garai hartan aberatsek bakarrik ordain zezaketela diru hori. Herritar gehiengoa, beraz, baldintza hauetan, analfabeto izaten jarraituko zuen.


DOKUMENTU ORIGINALA 

Iturria

Escritura del maestro/e escuela de anzuola con el regimiento y vecinos de ella. GPAH (Oñati): 1/740, 139 (a), 140 (i).Blog honetako atal gehiago ikusi nahi izanez gero, joan 
"IRINMODO BLOG AURKIBIDEA" atalera.


No hay comentarios:

Publicar un comentario