2016/01/09

MENDIAK ZAINTZEKO ORDENANTZAK (LEHEN ZATIA): SORRERAGu bezalako udalerri batentzat herriko basoa  ondo kudeatzea beharrezkoa izan da historian zehar, izan ere herriaren bizi iraupenerako ezinbesteko baliabidea ere izan da. Bere aprobetxamendu ona beharrezkoa zen, beraz, eta zergen bidez jasotzen zen diru iturri bat ere izateaz gain, lehengai eta elikagai ere bihurtu zen, bertatik jasotzen ziren materialak eta jangaiak oso garrantzitsuak zirelako herritarrentzat.

Badaude Gipuzkoari dagokionez aintzat hartu beharreko bi data ulertzeko garai hartako agintari nahiz herritarrentzat ere gai hau sentikorra zela adierazteko. Bata, XV. mendetik zetorren deforestazioari aurre eginez, 1548an Zumaian ospatu ziren Batzar Orokorretan zuhaitzak landatzeko onartutako ordenantza, zeinetan adierazten zen herri bakoitzak urtero 500  haritz edo gaztaina landatu behar zituela (cada república debe plantar 500 pies de roble o castaño al año).

Bigarren data, berriz, 1748-9koa da, orduan, Felipe VI.ak ordenantzak eta dekretu bat kaleratzen du adierazten beharrezkoa zela Gipuzkoaren aberastasun berreskuratzea, horretarako arautegi bat kaleratuz. Hasteko, 1748ko dekretua ez zuen begi onez ikusi Gipuzkoak, eta bere egonezina adierazi zion erregeari. Honek, amen eginez, zera erabaki zuen 1749an: “la Provincia de Guipúzcoa conservará la jurisdicción que hasta el presente ha ejercido sobre los montes de su territorio, dando por sí y en su nombre todas las providencias y órdenes económicas que fueren oportunas..”[1].

Batzar Nagusiek ere kezka hori adierazi zuten han eta hemen ospatutako hainbat batzarretan[2], baina Deban ospatu zen Batzar Nagusian erabaki zehatzak hartu ziren, eta euretako batek zioen udalerrian landatzen ziren zuhaitzen libururik ez zeukatenek liburua egin zezatela, eta ondoren horren berri eman. Guztira 25 arau osatu ziren.

Testuinguru honetan ulertu behar da Antzuolan 1568an diseinatu eta onartu zen baso arautegia. Zehatz-mehatz esanda “HORDENANZAS DESTA NOBLE Y LEAL VILLA DE ANZUOLA, SOBRE GUARDA Y BUENA CUSTODIA DE SUS MONTES, DE(H)ESAS Y OTRAS COSAS”.

Baina baita 1749ko aginduari erantzunez, 1750tik aurrera herrian landatzen ziren zuhaitzen berri izateko idazten hasiko zen liburua ere[3].

 Astobixa mintegia

Beraz, mendiak, larre edo bazkalekuak arautzeaz gain, bertan bere zainketan arituko zirenen eskumenak eta baita oker ibilita isunak ordaintzeko neurriak ere adieraziko ziren liburuan. 

Mendien arautegiak, nahitaez, helburu bikoitza zeukan: alde batetik, galdutakoa berreskuratzea, beraz garrantzia emango zaio zuhaitz berriak landatzeari, eta erabilera arautzea, zegoena alferrik gal ez zedin.

Batez ere bi zuhaitz mota izango dira bereziki aintzat hartuko direnak ordenantzan: haritza eta gaztaina. Lehena materialgintzarako oso egur ona zelako: etxeak edo baserriak jaso eta zaharberritzeko, errotetako ur gurpilak eta ardatzak eraikitzeko, tresnagintzarako … Gaztaina, berriz, materiala ere ona izateaz gain, bai altzariak  bai lur zoruak, eta abar egiteko, garai hartan hain beharrezkoa zen jangaia, gaztaina ere udazkenero ematen duelako, eta berau ezinbestekoa zen garai hartako herritarren otorduetan.

 
Guzti honi gehitu behar zaio bata zein besteak emandako fruitua (ezkurra eta aipatu dugun gaztaina ere) animaliek asko estimatzen zutela.

 

Dena dela, agian gaurko ikuspegitik argitu nahi dugu, hemen arautzen dena herri basoak eta bazkalekuak direla. Herriko lurrak direla, alegia. Gaur, ostera, herriak oso herri lur gutxi du, gehiena partikularrena delako. Izandako gerrateek, diru zorrek, desamortizazioek … lur hauek saldu beharra eta ondorioz galtzea ekarri zuen

Beraz, bazauden oinarrizko arrazoiak aipatu dugun jarduera hau arautzeko. Zeintzuk ziren Antzuolako baso, bazkalekuen ordenantzen ezaugarriak? Joan gaitezen testu originala aztertzera[4].[1] Antzuolako Artxibo Historikoa. Árboles atala.
[2] Elgoibar (1718), Zestoan (1723), Villafranca (1727), Hernani (1736).
[3] Antzuolako Artxibo Historikoan dagoen “Árboles” izeneko liburua 1750ean hasten da, 1808an bukatzeko.
[4] Guk geuk dokumentu orijinalaren kopia daukagu. Originala galduta dago. Hala ere, originalaren kopiak zera diosku: Concuerda este traslado bien y fielmente corregido y concertado con las ordenanzas originales de las dehesas de esta villa que por ahora quedan en mi poder y oficio (a los que me remito) para devolverlas al archivo de ella. En cuya fe lo signo y firmo como acostumbro de pedimiento de los señores justicia y regimiento de esta dicha villa de Anzuola, en ella a veinte y seis de enero del año de mil setecientos y treinta y seis. En Testimonio de Verdad  Domingo Ignacio de Echeverria.
(5) http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/17/17111126.pdf“HORDENANZAS DESTA NOBLE Y LEAL VILLA DE ANZUOLA, SOBRE GUARDA Y BUENA CUSTODIA DE SUS MONTES, DE(H)ESAS Y OTRAS COSAS. CONFIRMADAS POR EL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA”. Madrid, 21 de diciembre de 1568. 
(Copia documental de 1736)Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón … de Navarra… Señor de Vizcaya… Por cuanto por parte de vos la Universidad de Anzuola que es en la Nuestra Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, nos fue hecha relación diciendo que vosotros habíais hecho ciertas ordenanzas sobre la guarda y conservación de los montes, dehesas y otras cosas por virtud de una nuestra carta e provisión acordada sobre la conservación de los dichos montes, y porque eran muy útiles y necesarias a esa dicha Universidad e vecinos de ella para que mejor fuesen guardadas, cumplidas y ejecutadas nos presentantes, pedisteis y suplicasteis les mandásemos aprobar y confirmar … son del tenor siguiente. 

Beraz, nahiz eta jatorrizko dokumentua XVI. mendekoa izan, esku artean duguna berari eginiko kopia bat da. Dokumentu honen izenburuari erreparatzen badiogu, hiru gai dira arautu nahi direnak: mendiak, larreak edo bazkalekuak. Baina baita beste atal batzuk ere: ordenantza hauek betetzeko aukeratuak izango zirenak (“montañeros”); esandakoak errespetarazteko jarraitu beharreko arautegia; edota errespetatzen ez zutenei ezarriko zitzaizkien isunak ere adieraziz.

Hauek ordenantzen artikulu desberdinak: 

Capítulo 1º: Nombramiento de guardamontes y montañeros.(…) cada año el día de Nuestra Señora Santa María de marzo, los fieles regidores y diputados de la dicha Universidad se junten en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, y ende ante el escribano del número que es y fuere de la dicha Universidad… elijan y nombren por guardas y montañeros de dicha dehesas…siete hombres idóneos, suficientes de los vecinos habitantes y moradores de la dicha Universidad; y los que así o vieren de ser elegidos sean sendos de cada cofradía de siete cofradías que así en la dicha Universidad… 

Datu oso interesgarriak ematen dizkizu lehendabiziko kapitulu honek. Hasteko, nola deituko zitzaien mendiak eta bazkalekuak zainduko zituztenei: “guardamontes y montañeros”. Nahiz eta izenak desberdinak izan, badirudi bien zeregina bera zela: mendiak zaintzea eta ordenantzak betearaztea. Guztira, zazpi omen ziren aukeratutakoak, herritarrak denak, eta herrian zeuden kofradia bakoitzetik (zazpi garai hartan) aukeratuak. Ondorengo datuek adierazten digute, non, noiz eta zenbaterako aukeratzen zituzten. Antiguako ermita zen aukeraketa horren lekuko. Une hartan, herriko parrokia bezain garrantzia zuena, ekintza askoren kokaleku izango da ermita hau, eta bertan, martxoko Amabirjinaren egunean, une hartan herriko jaiak ere ospatzen ziren Antzuolan, herriko agintariek, idazkaria ere bertan zela, egiten zuten basozainen aukeraketa. 

Capítulo 2º: Sobre la elección y poder que han de tener los sobre montañeros.(…) vista la necesidad que hay de buena guarda en las dichas dehesas…y por ello está mucha parte de ellas despoblada de árboles si no se pusiese remedio en breve tiempo se destruirían y despoblarían todos, por tanto…establecemos que cada un año el dicho día que se eligieren los dichos montañeros se elijan también otros dos sobre montañeros y sobre guardas y sobre ejecutores… 

Bazirudien une hartan mendi eta bazkalekuen egoera ez zela batere ona, eta egia esanda ez zen Antzuolakoa soilik, Gipuzkoan egoera bera bizi zelako. Hortik dator Gipuzkoako Batzarrek ere basoen ustiaketa eta zaintza hau arautzearen asmoa ere. 

Capítulo 3º: Sobre visitar cada año los mojones. Otro sí, ordenamos… que los dichos montañeros dentro de ocho días después que fueren elegidos como dicho es para los dichos oficios, sean obligados de ir a visitar y vayan y visiten los mojones de las dichas dehesas, y si alguno o algunos de los dichos mojones hallaren que están caídos o mudados en fraude de la tierra de las dichas dehesas, las pongan donde antes estaban llamados los dueños de las heredades que confinan con las dichas dehesas en la parte o partes donde los tales mojones estuvieren caídos o arrancados; y que esta diligencia hayan de hacer y hagan en cada un año… 

Aukeratutakoen lehendabiziko zeregina, zortzi egunetara herri lurren mugarriak ikustera joatea zen, eta euretako bat jausita nahiz aldatuta ikusiz gero, herri lurrek muga egiten zuten jabeekin elkartu eta mugarria ondo jartzea zen helburu. Berau urtero egitera behartuta zeuden basozainak. 

Capítulo 4º: Sobre rozaduras y plantíos. Otro sí, ordenamos…ninguna ni algunas personas no puedan rozar ni labrar ninguna tierra de las dichas dehesas ni parte de ellas para ningún género de ceveras, y no puedan plantar los dichos vecinos sin licencia de la dicha Universidad so pena… pierdan lo que en ellas hubieren labrado y más paguen de pena…cuatro ducados de buena moneda castellana… 

Ezin zen aipatutako lursailetan lurrik landatu ezta lurgorritu ere. Hori eginez gero egindako guztia galtzeaz gain isuna ere ordaindu behar zuen. 

Capítulo 5º: Sobre prender fuego en las dehesas. Otro sí, por cuanto muchas personas, vecinos y moradores de la dicha Universidad, y otras personas de fuera parte ponen y encienden fuego en las dichas dehesas y queman y destruyen los dichos montes y castaños de las dichas dehesas desordenadamente de que ha recibido grandes daños la dicha Universidad, y para remedio de ello ordenamos y establecemos…pusieren y encendieren fuego en las dichas dehesas y quemaren con el dicho fuego algunos árboles, paguen por cada vez tres mil maravedís, la mitad para los dichos montañeros y la otra mitad para los reparos públicos…lleven consigo cuatro hombres de buena forma de los vecinos de la dicha Universidad…para que todos juntos vean ocularmente el daño.

Bazirudien ohikoa zela sua ematea baso sailei, sastrakak-eta erretzeaz gain, suaren ongarritasunagatik bazka berriak izateko asmoz. Praktika hau oso arriskutsua zen (eta da), beste sail batzuk erretzeko aukera egotem zelako. Beraz, berau debekatzea pentsatu zen, eta norbaitek errez gero isuna jarri. 

Capítulo 6º: Sobre señalar sotras para carbón y leña. Otro si, decimos que por cuanto la dicha Universidad hasta ahora ha tenido por costumbre de hacer las señales de los montes que vendía en las dichas dehesas para carbón y leña con golpes que daban a las hayas y árboles por donde iba lo vendido, y porque se ha visto por experiencia haber recibido la dicha Universidad algunos daños en los dichos montes…ordenamos y establecemos que luego hagan los regidores de la dicha Universidad un sello grande de hierro con un león personal que de aquí en adelante todas las sotras o señales que se hiciesen para los dichos montes que se vendieren se hagan de esta manera. Que a las hayas u otros árboles vendidos por donde se hubiere de señalar lo vendido se le den dos glopes con un hacha en los troncos en distancia de un palmo el un golpe del otro quitándoles sendos pedazos, y en medio de los dos golpes se sellen las dichas hayas y otros robles o árboles con el dicho sello, para que la Universidad no sea defraudada…y que el dicho sello esté en el archivo de la dicha Universidad, que no se use de él para otra ninguna… 

Atal honetan egur ikatzetarako eta su egurrerako erabiliko zen egurra markatzeko metodologia formalizatu nahi izan zen, horretarako herriko artxiboan gordeko zen burdinazko zigilua egiteko aginduz eta gero erabiliz. Bide batez prozesua bera ere arautu nahi izan zen. 

Capítulo 7º: Sobre el corte de los montes y reducirlos a carbón. (…) los que de aquí en adelante compraren montes de la dicha Universidad para carbón en los montes que les fueren vendidos que los puedan cortar y sacar dentro de las demoras y términos que para ello se les pusiere en las ventas que se les hiciere de los dichos montes,  y llevar si quisieren fuera de la dicha Universidad el carbón, leña, madera, tabla u otra cosa que quisiese hace… 

Garai hartan egur ikatzak eskaera handia zeukan, batez ere burdinoletako edo beste zenbait labetarako ezinbesteko errekina zelako. Hala ere itzelezko kopuruak behar izaten ziren horretarako. Egur hori kanporatzeko oztoporik ez zen jarriko arau honen bidez. 

Capítulo 8º: Sobre la cantidad de encías o estacas que se pueden sacar de los montes de esta villa. (…) que cualquier de los vecinos y moradores de la dicha Universidad ahora y siempre jamás en cada un año de las hayas de las dicha dehesas puedan hacer y llevar cuatrocientas encías o estancones para setos de las heredades propias…y el que hiciere las dichas encías no pueda llevar más de una carga de leña o de astillas que de estas sobrare cada día… 

Egurraren erabilera anitza izaten zen, bat bakoitzak bere lursaila hesolen bidez mugatzeko. Horretarako aukera bat ematen zuen arautegi bat, nahiz eta mugatu hortik zetorren sutarako egurra. 

Capítulo 9º: Sobre cualquier contribuyente de esta villa pueda cortar una haya anualmente. Sobre la leña que se debe repartir a cada persona. (…) que cualquier de los vecinos y moradores contribuyentes de la dicha Universidad de su propia autoridad libremente pueda cortar y corte una haya en cada un año, y hacer de ella diez y seis cargas de leña de bestia de albarda y traerlas para leña de su casa los varones y viudas, el número de las diez y seis cargas como dicho es; y las otras mujeres y mozas que mantienen casa por sí, cada ocho cargas de leña de bestia de albarda… 

Pago bat mozteko aukera ematen zitzaien herritarrei bertatik su egurra egin ahal izateko; hori bai, generoa eta egoera zibilaren araberakoa: gizonezkoak eta alargunak, edo emakumeak eta neska gazte bat izan, kopurua desberdina zen. 

Capítulo 10º: Sobre árboles y robles que se conceden para casas, molinos y otras cosas. Otro sí, ordenamos y establecemos que cualquiera de los vecinos y moradores de la dicha Universidad que tuviere necesidad de algunos robles o de otros árboles de las dichas dehesas ahora sean para madera, tabla o ripia, u otra cosa semejante de labor y edificio, los reparos de casas y molinos e presas…que primero, y antes todas cosas, lo pida…en sus ayuntamientos…y habiéndose pedido los dichos robles…que se los hayan de dar…y que el escribano del número de la dicha Universidad tenga libro a donde asienten las dicha licencias; y por la dicha licencia la parte a quien se le dieren los dichos robles le pague sus derechos…y que los dichos robles y árboles que así se le diere…no los pueda dar ni sacar ni llevar fuera de la dicha Universidad, so pena de dos ducados por cada pie de roble…y que los dichos montañeros sean obligados de señalar los dichos robles e árboles … 

Beraz, herritar guztiek zeukaten eskubidea egurra eskatzeko, makina bat gauzatarako erabiltzen zena. Aldi berean Udalak baimena emateko, eta horren inbentarioa liburu batean idatzita eramateko. Hori bai, egur hori ezin zen herritik kanpo atera. ASTOBIXA-KO MINTEGIA

(JARRAIPENA IZANGO DU GAI HONEK BESTE ATAL BATZUETAN)
No hay comentarios:

Publicar un comentario