2016/07/23

ANTZUOLAKO UDALETXEKO BALKOIA


Antzuolako udaletxean dagoen balkoia oso ospetsua bihurtzen da jai giroan. Bere erabilera, baina, murriztua izan da zenbait garaitan, herriko agintariak nahiz seinalatutakoak soilik zeukatelako sarrera. Gaur berriz sozializatu da, eta bertara igotzeko eta egoteko ez da “agiririk” eskatzen.


 HERRIKO AGINTARIAK BALKOIAN 1915. URTEAN

Ez da makala balkoia, kontuan izanda urte batzuk badituela, bere egitura XVIII. mendearen erdikoa delako (1753). Gainera badakigu noiz, nola eta zeintzuk eraiki zuten bera, bere gastuen zerrenda artxiboan dugulako. 

Bere kostu osoa 3.178 erreal izan zen, eta atal bakoitzaren kostua jakiteko behean duzuen taula jarraitu besterik ez duzue.

CUENTAS DE LA SINDICATURA DE ANDRES GOITIA Y BERETERIO, DESDE 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1752 HASTA OTRO TAL DIA DE 1753 AÑOS
KONTZEPTUA
DIRU KOPURUA (ERREAL)
Pagué al dicho Martín de Larrañaga, maestro herrero, 20 reales por reconocer y medir el expresado balcón por si venía bien en las medidas y a cuenta para esta villa. (01/05/1753)
20
Antonio de Arregui, vecino de la vila de Oñati quería vender el balcón de hierro para efecto de poner en el frontis de la sala del ayuntamiento… el dicho Arregui se ajustaron en precio de diez cuartos y medio la libra; y habiendose pesado dicho balcón pesó dos mil seiscientos y veinte y siete libras a cuyo precio importan tres mil doscientos y cuarenta y cinco reales y cuatro maravedís de vellón, y para ello les he pagado al citado Arregui 2.100 reales de vellón. (14/07/1753)
2.100
Pagué a Martín de Larrañaga doscientos y setenta reales de vellón por la ocupación y trabajo que ha tenido en deshacer dicho balcón en la villa de Oñate y añadir y asentar en debida forma en el frontis de la dicha casa concejil de esta villa. (04/06/1753)
270
Pagué 162 reales de vellón a Ignacio de Bereterbide maestro herrero, vecino de esta villa por el importe de carbón, ocupación y trabajo que tubo en su fragua con el dicho Larrañaga y otros oficiales en armar y juntar con sus añadimientos dicho balcón. (04/06/1753)
162
Pagué a Domingo Irraraga, maestro carpintero, 87 reales y diez maravedís por el aparejo y levantar y asentar el balcón en el frontis de dicha sala del ayuntamiento.
(04/06/1753)
87
Pagué 118 reales a Joaquin de Castillo, vecino de la villa de Oñate, por dos barra de hierro que se trajeron para hacer dos arcos para la seguridad del dicho balcón.
(27/08/1753)
118
Pagué 23 reales a Juan de Ochoategui por la condición y viajes que hizo a la herrería del dicho Castillo para efecto de traer dichas barras. (“Herrería de Zubillaga con mi jumento”). (13/09/1753)
23
Pagué 16 reales a Tomás de Lasalde, maestro herrero, vecino de esta villa, por la ocupación y trabajo que tubo en acompañar al dicho Larrañaga al tiempo de armar dicho balcón. (04/06/1753)
16
Pagué 13 reales a Pedro Zabalo que también se ocupó de acompañar al dicho Larrañaga. (04/06/1753)
13
Pagué 52 reales a Juan Bautista de Arizti por los jornales de ocho días que se ocupó en agujerear dicho frontis para asentar el balcón. (04/06/1753)
52
Pagué 105 reales a Manuel Angel de Mendiola, vecino de esta villa, por el importe de dos bolas de bronze que se hizo traer de la villa de Bilbao para los cabos del dicho balcón. (04/06/1753)
105
Doy en data 52 reales que ha habido de gastos en la conducción de dicho balcón en refrescos que se les ha dado a los oficiales y peones que han asistido al tiempo de armar y levantar dicho balcón.
52
Doy en data a Francisco Gabriel de Benitua Iriarte 72 reales por los tablones para hazer el suelo de dicho balcón.
15/08/1753)
72
Pagar 40 reales a Ignacio de Bereterbide (“maestro herrero”) y Marcos de Mendizabal (“maestro carpintero”) por los clavos (“ciento y dos clavos y jornales de cuatro días y medio y materiales”) y asentar dichas tablas en el expresado balcón con los materiales necesarios para zapatas de dicho suelo. (05/08/1753)
40
En compañía del señor alcalde Francisco Antonio de Zumaeta pasé a la villa de Oñate a efecto de ajustar el expresado balcón y en ida y estancia ocupamos un día por lo que doy en data 24 reales.
24
Declaro pasé en la villa de Oñate y ocupé dos días en deshacer y pesar dicho balcón, 24 reales.
24
GUZTIRA
3.178
 
 
Zerrenda honetan ikus daiteke balkoia egiteko erabilitako prozesua, izen abizenekin eta bakoitzak egindakoarekin batera. Hona hemen hainbat datu interesgarri.
  • Antonio de Arregik, oñatiarra bera, egin zuen balkoia.
  • Martín de Larrañagak balkoia egin aurretik neurriak hartu eta udaletxeko balkoira ajustatu beharra izan zuen, horretarako Ignacio de Bereterbide errementariaren lanak erabili zituelarik. 
  • Aldi berean, balkoi lotzeko montaia herriko arotza zen Domingo Irraragak egin zuen lana. 
  •  Joaquin de Castillori ordaindu zitzaion balkoia eusteko erabiliko ziren burdinazko bi arkuengatik.
  • Martin de Larrañagarekin batera, errementeria zen Tomas de Lasaldek eta Pedro Zabalok lagundu zuten. 
  • Juan bautista de Ariztik zulatu zuen udaletxeko horma bertan balkoia kokatzeko. 
  •  Manuel Angel de Mendiolak brontzezko bi bola ekarri zituen Bilbotik balkoian kokatzeko. 
  •  Francisco Gabriel de Benitua Iriartek egurrezko zorua jarri zion balkoiari (orain harlanduzkoak dira). 
  •  Ignacio de Bereterbide errementaria eta Marcos de Mendizabal arotzak bukatu zuten zoruan giltzak jarri eta ajustatzea. 
  •  Andres Goitia eta Bereterio izan zen gastu guztien kontu hartzailea.

Beraz, plazatik pasatzerakoan ohartu zaitezte udaletxeko balkoiak ere baduela bere balio historiko eta artistiko garrantzitsua.

 
"Manuel Angel de Mendiolak brontzezko bi bola ekarri zituen Bilbotik balkoian kokatzeko"

Informazio iturriak:

Antzuolako Artxibo Historikoa. Udal kontuak: CUENTAS DE LA SINDICATURA DE ANDRES GOITIA Y BERETERIO, DESDE 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1752 HASTA OTRO TAL DIA DE 1753 AÑOS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario