2017/02/25

MARIA DE UGARTEREN 1510ko TESTAMENTUA

Duela bostehun urte Antzuolan idatzitako testamentu baten aurrean gaude, Lizarraga auzoko Ugarte etxeko nagusia zen Maria de Ugartek eskatuta, eta herriko notarioa zen Juan Lopez de Gallaizteguik idatzitakoa.

Dokumentua hala hasten da:  

"Maria de Ugarte ... estando doliente de mi persona e sano de mi entendimiento ... e temiendome de la muerte que es cosa natural ... fago e hordeno este mi testamento:".

Ugarte torre baserria, irinmodo, Antzuola bilaketarekin bat datozen irudiakEsan dezagun Maria alargunduta zegoela. Bere senarra Joan de Ugarte izan zen, eta bost seme-alaba zeuzkan: Pedro eta Joan (azken hau ordurako hilda), Katalina, Margarita eta Marina, eta testamentuaren aitortzan sarri aipatuko direnak.

Testamentuaren sarrera ondoren, Mariak egindako aginduak datoz. Lehena, non hilobiratu nahi zuen:

 • "Mando que mi cuerpo sea enterrado en la yglesia de San Joan de Ucarraga, en la sepultura donde esta Joan de Ugarte, mi marido ... y que me faga Pedro de Ugarte, mi hijo, segun esta obligado al tienpo que le fize donacion de la cassa y caseria de Ugarte, los cunplimientos de la yglesia en la dicha yglesia de San Joan, segun huso y costunbre della". 
Beraz, Mariaren semea, etxeko maiorazgoa zena, Ugarte etxearen jabea zen, eta horren ondorioz ama zaintzeaz gain bere hilobiratzearen ardura ere bazeukana. 

Ondoren, garai hartako gisa honetako testamentuen hurrenkera jarraituz, eta oso eliztarra izanik, elizarentzat nahiz erruki lanak egiten zituztenei ondasunen banaketa egin zuen Mariak:
 • "Yten, mando que se de a las tres hordenes de la Merced e Trinidad e santa Ulalla de Barcelona, cada tres maravedis.
 • Yten, mando que se digan en todas las yglesias y hermitas de Ancuola con Sant Andres de Yriaun (Elosua) por mi anima e por las animas de mos difuntos ... sendas misas e se de para las lanparas dellas sendas medias libras de aceite.
 • Yten, mando para la obra de San Joan de Ucarraga cien maravedis.
 • Yten, mando que se le de el dia de San Bartolome a San Bartolome de Ynsuspe un cirio de cera.
 • Yten, mando que se le den a la Madalena de Mondragon, seis tarjas ...; al ospital de la villa de Vergara una quarta de trigo o su valor; a la Madalena de Ancuola (herriko ospitala zena) tres arcas; a Santa Maria de Ancuola (Antigua), un cirio de cera". 
Beraz, hemen antzematen da Mariak deboziozkoak zituenak, batzuk herrikoak eta beste batzuk, berriz, kanpokoak. Datu bitxia da orduan eraiki gabe zegoela gaurko parrokia, beraz, Antiguako amabirjinari egin zion eskaintza. 

Behin agindu hau emanda, seme-alaben artean egin beharreko banaketaren aipamena datorkigu:
 • "Yten, digo que Pedro de Ugarte, nuestro hijo, hera obligado a Joan de Ugarte, mi hijo que Dios aya, de quantia de ocho mill maravedis, de los quales los quatro mill maravedis el dicho Pedro puso en obras pias e mandas de su testamento por mi consentimiento e mandado, e le rresta deviendo otros quatro mill maravedis, los quales es obligado a me los pagar a mi como a heredeia del dicho Joan, mi hijo. Los quales dichos quatro mill maravedis mando que los de e pague a Catalina de Ugarte, mi hija, en loz plazos seguientes: ... de oy en un año sietecientos y cinquenta maravedis e dende en cada año cada setecientos y cinquenta maravedis fasta ser acabados de pagar los dichos quatro mill maravedis".
 •  "Yten, digo que el dicho Pedro, mi hijo, me diere por otra parte seiscientos e setenta e cinco maravedis de los que los trescientos e veinte y cinco maravedis mando que los de y pague a Margarita, mi hija; e de los otros trescientos e cinquenta maravedis restantes le ago gracia al dicho Pedro, mi hijo, con tanto que con ellos pague el dicho por los cien maravedis de San Joan y las misas; e los seis tarjas de la Madalena de Mondragon e la quarta de trigo del ospital de Vergara.
ugarte errota, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak
UGARTETORRE ETA TXANBOLIN 

 Agindu hauetan dagoeneko hilda zegoen  
Mariaren beste seme baten berri ere ematen zaigu (Joan), eta berari emandako dirua Margaritari eta obretan zegoen Uzarragako parrokiari, nahiz Arrasate eta Bergarako ospitalei emateko. Beraz, antzeman liteke Katalina, arreba zaharrena izanik, ezkontza dotean erabiltzeko eskainiko ziola amak dirua.

Ondoren, ondasun materialagoak ziren banatzeari ekin zion Mariak:
 • "Yten, mando que las camas que yo tengo rreciva Catalina, mi hija, dos camas cunplidas, e de lo rresto de las dichas camas rresciva Pedro, mi hijo, un plumion con su cobertura e lo rresto repartan Margarita e Marina, mis hijas.
 •  Yten, mando a la dicha Margarita, mi hija, mi saya blanca, el sayo.
 • Yten, mando que las quatro obejas que yo tengo resciva el dicho Pedro, mi hijo, una obeja, e las dichas Catalina e Margarita e Maria, mis hijas, sendas obejas.
 • Yten, mando que de los linos que yo tengo resciva mi nuera diez gabicos e se den a los pobres que bien parecieren; a mis hijo e hijas otras diez gabicos, e lo rresto repartan las dichas mis hijas todas tres por yguales partes".
Behin ondasun materialen banaketa egin eta gero,  seme-alabak bete beharreko beste betekizun batzuk azpimarratuko dira:
 • "Yten, mando que la dicha Catalina, mi hija, faga el cirio de San Bartolome, y las tres arcas de la Madalena de Ancuola; la dicha Margarita el cirio de Santa Maria que yo mando; e mando que los aceites paguen las dichas mis hijas, conviene a saber Catalina y Margarita.
Berau egin eta gero, gainontzeko ondasunak Pedro de Ugarteri emango dio, bera oinordeko nagusia izendatuz, eta bide batez bere aginduak betetzeko eskatuko dio: 
 • Yten, digo que cunplidas y pagadas las sobredichas mis mandas, que lo rremanesciente de mis bienes quiero y mando que aya y herede el dicho Pedro de Ugarte, mi hijo, al que ynstituyo allende de cunplir lo susodicho por mi heredero universal e rreboco todos los otros testamentos que asta el dia de oy he fecho y otorgado, e quiero que este valga e quede firme (...) en testimonio de lo qual otorgo esta carta de testamento ante Juan Lopez de Gallaiztegui, escrivano de sus altezas (...).
Baina non eta noiz gauzatu zen testamendu hau? Horretan ere argia da dokumentua:

 • "Que fue fecho e otorgado esta carta de testamento en la Cassa de Ugarte, que es en Ancuola, termino de la villa de Vergara, a primero dias del mes de julio año del nacimiento de nro. salbador Jesu Cripsto de mill y quinientos e diez años.
"Casa" aipatzen da, ez "torre". Beraz, orain bertan ikusten dugun jauregia egin barik zegoen. XVII. mendeko dokumentuetan, berriz, "Casa solar y torre de Ugarte" aipatuko da.

Dokumentuaren bukaeran datoz lekukoen izen abizenak, eta ez edozein gainera, eta beste datu interesgarri bat garai hartako alfabetizazio maila aztertu nahiko bagenu. Izan ere:
 •  "En testimonio desto son testigos que fueron presentes para esto llamados e rogados, Juan Martinez de Albisua, alcalde de la hermandad de la provincia de Guipuzcoa, e Juan de Lapaca e Martin de Yracabal de Yrala, vezinos de la dicha villa. E porque la dicha dona Maria no sabia firmar ni escribir, rogo al dicho Joan Martinez de Albisua que firmase por ella aqui en su nombre, el qual firmo".
Hauxe da, beraz, duela 507 urte Antzuolan, Lizarraga auzoan kokatuta dagoen Ugartetorre etxean egindako testamentu mamitsu eta adierazgarria. Jarraituko dugu, hala ere, familia hau gehiago aztertzen.


ugarte errota, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak
 UGARTETORRE ETA ARANBURU BASERRIA
  

MARIA DE UGARTEREN TESTAMENTUA

Iturria:

http://archinet.fsancho-sabio.es:8080/ConsultaWeb/imagenes.jsp?id=1572737&idNodoImagen=2701731&total=4&ini=1&fin=4
FSS_OZ_M-UGARTE,C.52,N.28,D.9 (1510-7-1) - Testamento de María de Ugarte.


No hay comentarios:

Publicar un comentario