2017/03/25

ANTZUOLAKO GAZTAINONDO ZAHARRENA?

 GAZTAINA ARBOLA BATZUK PINADIAN

Baztarriñabarrenekoara ailegatu aurretik, Aizpurutxo aldetik baserrira igotzen den bide ertzean, pinadi gaztearen artean ezkutatzen dira gaztainondo zahar batzuk, garai batean lerden baina gaur ihartuta daudenak. Tartean badaude enbor zabalekoak, benetan handiak direnak, eta gaur udalerrian aurkitzen direnen artean, agian, zaharrenak edo zaharrenetakoak izan litezkeenak.

HAU DA GAZTAINA ENBOR ITZELA

Basoko mamuak balira daude, enborrak askoz txikiagoak dituzten pinuen artean inguraturik. Ziur bertan gautxoriren bat edo katajinetaren bat izango duela ezkutatzeko toki bat.

 
 BESTE GAZTAINA ARBOLAK ETA BAZTERRIÑABARRENEKOA BASERRIA

Beraz, aitzaki polita izan daiteke antzuolar askorentzat ezezagunak diren inguru hauek ezagutzeko, hots, aipatu ditugun gaztaina arbolen bila joatea! Trekutzetik oinez, hiru ordu laurdeneko bidea besterik ez da, eta bitartean Ondamendi eta Ursalto baserriak ere bisitatu...2017/03/18

BAZTARRINA BASERRIETAN MUGARRIAK JARTZEN (1595. urtea)

Dokumentu honek 1595eko abuztuaren 24ra eramaten gaitu. Bertan Bazterriña baserrietako eta inguruko lur jabeen artean sortutako iskanbilei behin betiko konponbidea emateko egin zen. Dokumentu interesgarria da ikusi ahal izateko garai hartan nola mugatzen ziren jabeen desberdinen arteko jabegoak. Aldi berean antzemateko ere jarraitutako prozesuaren seriotasuna, izan ere bertan zegoen, akta jasotzen, eskribau publikoa edo epailea.

  "BAZTERRINA YUSO" edo BARRENEKOA

Bazterriñan, beraz, agertu ziren Santuru de Venitua eta Joan de Çumeta, "mayor", Santuru de Madariaga eta Martin Martinez de Iriarte, Domingo de Amilleta eta Joan de Galardi, denak antzuolarrak, eta azkoitiarra zen Juan Perez de Zubiaurren. Helburua, berriz, argia: "amoxonar y de??? çiertos caminos y serbidumbres alderredor y junto a la cassa e caseria de Bazterrina yuso".

Arrazoia? Arestian aipatu duguna: "visto las diferencias que tenian las dichas partes en los dichos caminos". Han elkarturik, beraz, lurrean mugarriak jartzeko ("pusieron los moxones de piedras allandose las partes presentes") lanari ekin zitzaion. Horrela joan zen bera: 

 • "Desde la pared de la cassa de Bazterrina yuso al seto de la heredad de Galardi y Amilleta en diez y nuebe codos de ancho y plaza; y por el mesmo conseguiente en el ancho de los dichos diez y nuebe codos quedan puestos los dichos moxones comenzando en derecho de la esquina de la cassa de Bazterrina de suso y que es pegante al conçejil en los dichos diez y nuebe codos, y por el conseguiente hazia los nogales que estan al remate del dicho camino que es de todos comun hazia Elosua e Ançuola se queda amojonado el dicho camino mas ancho que los dichso diez y nuebe codos ... por estar las heredades de ambas partes mas anchos por estar a la redonda en las despedidas".

  "BAZTERRINA SUSO" edo GOENEKOA

Beraz, lehendabiziko lur eremua mugatuta geratu zen, horretarako harrizko mugarriak jarriz. Ondoren ...
 •  "El camino que pasa por la tierra de Amilleta y ed Galardi y Bazterrina debajo y de la de arriba hasta salir entre un (h)aya y rroble del conçejil en seis codos de ancho y desde el rroble y (h)aya asta la pared del dicho Joan Perez por heguiaras de Martin Martines de Iriarte, y la dicha heredad esta pegante a la dicha Bazterrina de suso y de la de Galardi y Amilleta, las quales caminos ayan de ser sienpre comunes para las dos Bazterrinas y el de Galardi y Amilleta, sin poder cerrar ni poner estorbo alguno".
Bide batez:
 • "que la cassa de Bazterrina yuso se le aya de dar camino libre y esento desde el rrincon pegante de su huerta por bajo de las peñas y al troço de la (h)aya y derecho a la fuente de agua y serviçio que la dicha cassa de Bazterrina tiene, que va a salir abaxo del heguiaras de Rodrigo de Arrelus y Joan Perez de Arrelus, que presente estaban ... libre y esento sin perturbar para el serviçio de las personas que les fuere necesario; y tambien para que en tiempo que no este con trigo o otras çeberas de manera que no haga daño al de Amilleta y Galardi, para que con bueyes o lera o cabalgadura pueda entrar y salir por el dicho camino con trigo o otras çeberas y serbidumbre de la dicha cassa de Bazterrina yuso".
Jarraitzen du lurren neurketa eta mugarrien kontuekin:
 • "Que en el camino y plaza de diez y nuebe codos no puedan poner ninguno arboles dentro del sitio y camino y plaza que la dicha Bazterrina tiene y queda amojonado. Ninguna persona si no es en su perteneçido fuera de lo amojonado de manera que cada uno entre en su heredad y que aquello sea franco y camino libre; y que en el sitio del otro camino lo mismo si no fuere dexando libre como queda amojonado; y en lo demas cada uno en su termino lo que bien les estubiere".
Eta halaxe bukatu zen mugarriak jartzea, bide batez han zeuden lekukoak eskribauak jasotakoa sinatuz, baldin eta idazten bazekiten, eta ez jakinda, bere ordez sinatu zutenei baimena emanez. Alegia, "y firmamos los que savemos escrivir por nos y por los que no sabemos escrivir".

Horrela jaso zuen ekintzaren akta antzuolarra zen Sebastian Lopez de Oçaeta eta Gallaiztegui eskribau publikoak (notarioak), idatzitako guztia lege bihurtuz eta alde guztiek bete beharko zutena. 

"EN TESTIMONIO DE VERDAD SEBASTIAN LOPEZ DE OÇAETA Y GALLAIZTEGUI"


AIPATUTAKO DOKUMENTUA

 
 
 

Iturria:

 • Archivo Sancho el Sabio (Gasteiz). Fondo Otazu. Amojonamiento de los caminos de la casa de Bazterrina. - FSS_OZ_MUGARTE, C.51,N.47,D.1.

2017/03/11

EUSTAQUIO AGIRREOLEA MARGOLARIA ANTZUOLAN

Eustaquio Agirreolea bilaketarekin bat datozen irudiak
Eustaquio Agirreolea bergararrak margotu zituen Errukizko Amaren parrokiko kupularen alboetan dauden lau ebanjelarien marrazkiak: San Juan ETA ARRANOA, San Marcos ETA LEHOIA, San Lucas ETA BEHIA, eta San Mateo ETA AINGERUA. Bertan ere ikus daitezke marraztuta laga zituen bere sinadura eta egindako urtearen erreferentziak ere(1891).


Parrokian egindako gastuen haritik joanda, bergararra, marrazkilaria eta apaintzaile zen Eustaquio Agirreolearen lana goraipatu beharko litzateke. Esan, lan hau egitearren, 1.000 pezeta kobratu zuela. Bera han zegoela ere aprobetxatuz, bere gain ere hartu zuen aldare nagusia margotzea eta urre kolorea ematea. Horretarako, berriz, 713 pezeta kobratu zuen.

 KUPULAAREN ALBOETAN IKUS DAITEZKE EUSTAQIOK EGINDAKO MARRAZKIAK 1891ean

SAN JUAN ETA ARRANOA
SAN MATEO ETA AINGERUA

Gizon ospetsua ere izan zen, eta medioetan aipatzen zen bere lana:Domingo, 24 de Abril de 1892. Número, 2.555

Une honetan, baina, badugu berarekin lan pendiente bat, izan ere bere margoak ez daude oso egoera onean. Hala ere, zaharberritzea oso garestia da.

 

 Gertuko argazkiak: ezker aldean San Juan. 
Eskuma aldean, berriz, San Lucas


Iturriak: 


2017/03/04

ERRUKIZKO AMAREN PARROKIAREN ERRETAULAK, ALDAREAK, IRUDIAK, MARGOAK (II): 1696. Urtea.

1696ko irailaren 19an Errukizko Amaren parrokian egindako inbentarioaren arabera[1], zilarrezko gurutze handi bat, zazpi kaliza, aldareetarako gurutzeak,... egoteaz gain, zera esaten zaigu estreinakoz (ez baitugu aurretik beste deskripziorik) orduan parroki zaharrean zegoen erretaula eta irudiei buruz:

 • El retablo de la Piedad, con su custodia y quatro evangelistas, con las pinturas de Santa Casilda y Santa Barbara, en un lienzo; y pegante al dicho retablo una pintura de la Virgen de la Concecion (sic), y otra en su correspondencia el de... San Francisco; y otra pintura de San Ignacio de Loyola, sobre la Concesion; y otra del mismo tamaño, y en correspondencia, San Francisco Xavier; al lado de dichas pinturas, un lienzo grande a donde esta la Virgen de la Soledad, asistiendo y favoreciendo a las Animas benditas del Purgatorio. Otra pintura del mismo tamaño al otro lado del altar mayor de San Sebastian y San Roque, y es de la Cofradia de la Purificacion.
 • El Altar de Santo Christo su efixie en bulto, en su cruz, con su guardapolvo de tafectan morado y su cortina, y al pie de la cruz una pintura del nacimiento del Señor, y abaxo una del eze homo (sic) en su caxa dorada con sus cortinas de tafectan doblete blanco morado y carmesí. Al lado del Santo Christo una pintura de la Concepction (sic) con su marco dorado y otra de San Gregorio, al otro lado... con su marco dorado.
 • Y entre dicho altar y de San Esteban, sobre la puerta finxida, la pintura de San Cristóbal.
 • En el altar de San Esteban, su efixie de escultura en su retablo y nicho, sobre dorado y pintado; y enzima del dicho nicho una pintura de San Juan Bauptista, y a los lados las de Santiago menor y San Bartolomé.
 • En el altar del Rosario, la imagen de la Virgen Santisima en su anda y retablo, sobre dorado, y para remate un Santo Christo. Sobre la puerta de la sacristia una pintura de la Virgen de la Piedad, con su marco dorado.
 • En el altar de la Santa Maria Magdalena su imagen de escultura en su nicho y caxa sobredorada, y encima de ella una pintura del Niño Jesús con Maria Santisima, y su esposo el glorioso San Joseph, en el viaxe para Ejito (sic). A los lados de la Magdalena, San Antonio de Padua y Santa Theresa de Jesus.
 • En el coro alto una pintura de la Resurrezion de Nuestro Señor.
 • Y en el ambito de la yglesia, las cruzes del Via Christi con sus passos pintados y repartidos en su districto.
 • Y en dicha iglesia estan el pendon de la Cofradia de Bera Cruz, de damasco negro con su escudo blanco y cruz verde...”.
Hauxe da, bada, herriko eliza zaharrari buruz dugun erretaula, margo eta irudien lehendabiziko deskripzio zehatza. Bertan, irakurri ahala, oraingo elizaren erretaulak, irudiak eta gainontzekoak irudikatu baditugu ere, konturatuko ginen orain dugun elizaren deboziozko irudiekin askok ez dutela zer ikusi handirik, eta elizan ere, garaian garaiko debozioaren eraginez-edo, santuak jartzea garaiko moden kontua ere izan zela. Horrezaz gain, antzeman ere izan dugu, eskulturak baino pinturak zirela nagusi, nahiz eta aldare nagusian, nola ez, Errukizko Amaren erretaula egon.

Hauek dira, taula baten ezarrita, bada, une hartan (1696) parrokia zaharrean zeuden eskulturak eta pinturak:

 ERRUKIZKO AMAREN PARROKIA ZAHARRAREN IRUDIAK, PINTURAK, ERRETAULA
 (1696. URTEA)
ERRETAULA – ESKULTURAK
PINTURAK
Errukizko Amaren erretaula (eta lau apostoluak) 
 Santo Cristo (aldarea) 
San Esteban  (aldarea)
Ntra. Sra. Del Rosario (aldarea) 
Santo Cristo (Errosario aldarearen gainean) 
 Maria Magdalena (aldarea) 
San Antonio de Padua (Magdalena aldarean)
Santa Teresa de Jesús (Magdalena aldarean)

·         Santa Casilda
·         Santa Barbara
·         Virgen de la Concepción
·         San Francisco
·         San Ignacio de Loyola
·         San Francisco Javier
·         Virgen de la Soledad
·         San Sebastián y San Roque
·         Nacimiento del Señor
·         Ecce Homo
·         Concepción
·         San Gregorio
·         San Cristóbal
·         San Juan Bautista
·         Santiago Menor
·         San Bartolomé
·         Virgen de la Piedad
·         Niño Jesús con María Santísima y su esposo, San José.
·         Resurrección de Nuestro Señor
·         Via Crucis

Iturria: “Ymbentario de los bienes, papeles y demas cosas que la Yglessia Parrochial de Nuestra Señora de la Piedad de esta villa de Anzuola tiene en ser al pressentte”: Tercer libro  (1680-1730) de la fábrica de la Piedad. Eclesiásticos atala:  CLXXXI liburu sorta  Antzuolako Artxibo Historikoa. Antzuolako Udala

Errukizko Amaren erretaularen ebanjelistak pulpitoan, gaur.


Zoritxarrez, esandakotik, eta gutxi batzuk izan ezik, ez zaigu adierazten zeintzuk ziren erretaula edota aldareen kokapena elizan; hau da, adibidez, ebanjelio edota epistola aldean ote zeuden kokatuta ezin jakin. Hala ere, jasotako informaziotik, eta zeuden 5 aldareak aintzat hartuta (Errukizko Amaren erretaula eta lau apostoluak, Santo Cristo, San Esteban, Ntra. Sra. del Rosario, Santo Cristo eta Maria Magdalena), esan genezake elizaren erdian kokatuko zela aldare nagusia; hau da, Errukizko Amaren antzinako erretaula ederra hain zuzen ere, eta gaur egun Donostiako Elizbarrutiko museotik ekarrita hemen duguna horma batean jarrita. 

Elizaren barnean, baina, beste lau erretaula ere aipatzen dira informazioan: Santo Kristorena, San Estebanena, Arrosario Amarena eta Maria Madalenarena. Gaurko parrokian, dena dela, Arrosario Amari eskainitako erretaula bakarrik mantentzen da.


[1] “Ymbentario de los bienes, papeles y demas cosas que la Yglessia Parrochial de Nuestra Señora de la Piedad de esta villa de Anzuola tiene en ser al pressentte”: Tercer libro  (1680-1730) de la fábrica de la Piedad. Eclesiásticos atala:  CLXXXI liburu sorta  Antzuolako Artxibo Historikoa. Antzuolako Udala