2017/03/18

BAZTARRINA BASERRIETAN MUGARRIAK JARTZEN (1595. urtea)

Dokumentu honek 1595eko abuztuaren 24ra eramaten gaitu. Bertan Bazterriña baserrietako eta inguruko lur jabeen artean sortutako iskanbilei behin betiko konponbidea emateko egin zen. Dokumentu interesgarria da ikusi ahal izateko garai hartan nola mugatzen ziren jabeen desberdinen arteko jabegoak. Aldi berean antzemateko ere jarraitutako prozesuaren seriotasuna, izan ere bertan zegoen, akta jasotzen, eskribau publikoa edo epailea.

  "BAZTERRINA YUSO" edo BARRENEKOA

Bazterriñan, beraz, agertu ziren Santuru de Venitua eta Joan de Çumeta, "mayor", Santuru de Madariaga eta Martin Martinez de Iriarte, Domingo de Amilleta eta Joan de Galardi, denak antzuolarrak, eta azkoitiarra zen Juan Perez de Zubiaurren. Helburua, berriz, argia: "amoxonar y de??? çiertos caminos y serbidumbres alderredor y junto a la cassa e caseria de Bazterrina yuso".

Arrazoia? Arestian aipatu duguna: "visto las diferencias que tenian las dichas partes en los dichos caminos". Han elkarturik, beraz, lurrean mugarriak jartzeko ("pusieron los moxones de piedras allandose las partes presentes") lanari ekin zitzaion. Horrela joan zen bera: 

  • "Desde la pared de la cassa de Bazterrina yuso al seto de la heredad de Galardi y Amilleta en diez y nuebe codos de ancho y plaza; y por el mesmo conseguiente en el ancho de los dichos diez y nuebe codos quedan puestos los dichos moxones comenzando en derecho de la esquina de la cassa de Bazterrina de suso y que es pegante al conçejil en los dichos diez y nuebe codos, y por el conseguiente hazia los nogales que estan al remate del dicho camino que es de todos comun hazia Elosua e Ançuola se queda amojonado el dicho camino mas ancho que los dichso diez y nuebe codos ... por estar las heredades de ambas partes mas anchos por estar a la redonda en las despedidas".

  "BAZTERRINA SUSO" edo GOENEKOA

Beraz, lehendabiziko lur eremua mugatuta geratu zen, horretarako harrizko mugarriak jarriz. Ondoren ...
  •  "El camino que pasa por la tierra de Amilleta y ed Galardi y Bazterrina debajo y de la de arriba hasta salir entre un (h)aya y rroble del conçejil en seis codos de ancho y desde el rroble y (h)aya asta la pared del dicho Joan Perez por heguiaras de Martin Martines de Iriarte, y la dicha heredad esta pegante a la dicha Bazterrina de suso y de la de Galardi y Amilleta, las quales caminos ayan de ser sienpre comunes para las dos Bazterrinas y el de Galardi y Amilleta, sin poder cerrar ni poner estorbo alguno".
Bide batez:
  • "que la cassa de Bazterrina yuso se le aya de dar camino libre y esento desde el rrincon pegante de su huerta por bajo de las peñas y al troço de la (h)aya y derecho a la fuente de agua y serviçio que la dicha cassa de Bazterrina tiene, que va a salir abaxo del heguiaras de Rodrigo de Arrelus y Joan Perez de Arrelus, que presente estaban ... libre y esento sin perturbar para el serviçio de las personas que les fuere necesario; y tambien para que en tiempo que no este con trigo o otras çeberas de manera que no haga daño al de Amilleta y Galardi, para que con bueyes o lera o cabalgadura pueda entrar y salir por el dicho camino con trigo o otras çeberas y serbidumbre de la dicha cassa de Bazterrina yuso".
Jarraitzen du lurren neurketa eta mugarrien kontuekin:
  • "Que en el camino y plaza de diez y nuebe codos no puedan poner ninguno arboles dentro del sitio y camino y plaza que la dicha Bazterrina tiene y queda amojonado. Ninguna persona si no es en su perteneçido fuera de lo amojonado de manera que cada uno entre en su heredad y que aquello sea franco y camino libre; y que en el sitio del otro camino lo mismo si no fuere dexando libre como queda amojonado; y en lo demas cada uno en su termino lo que bien les estubiere".
Eta halaxe bukatu zen mugarriak jartzea, bide batez han zeuden lekukoak eskribauak jasotakoa sinatuz, baldin eta idazten bazekiten, eta ez jakinda, bere ordez sinatu zutenei baimena emanez. Alegia, "y firmamos los que savemos escrivir por nos y por los que no sabemos escrivir".

Horrela jaso zuen ekintzaren akta antzuolarra zen Sebastian Lopez de Oçaeta eta Gallaiztegui eskribau publikoak (notarioak), idatzitako guztia lege bihurtuz eta alde guztiek bete beharko zutena. 

"EN TESTIMONIO DE VERDAD SEBASTIAN LOPEZ DE OÇAETA Y GALLAIZTEGUI"


AIPATUTAKO DOKUMENTUA

 
 
 

Iturria:

  • Archivo Sancho el Sabio (Gasteiz). Fondo Otazu. Amojonamiento de los caminos de la casa de Bazterrina. - FSS_OZ_MUGARTE, C.51,N.47,D.1.

No hay comentarios:

Publicar un comentario