2017/06/24

ERRUKIZKOA AMAREN PARROKIAREN ALDAREAK (IV): ARROSARIO AMA
Ezker aldean garai batean Arrosario Amari eskainitako aldarea, nahiz eta gaur San Bartolomeko Ama ikusi. Goian santo Domingoren margoa. Beste aldean, berriz, Arrosario Ama ikusten da, baina jatorriz, Animas del Purgatoriori eskainitakoa zen. Biak, XVIII. mendekoak

Lehendabiziko datua. 1631ean Kalagorri eta Galtzadako Gotzaia zen Miguel de Ayalaren oniritziarekin iritsi zen herrira Armeniako Artzapepizkua (dokumentuek ez digute bere izenik esaten). Badakiguna da bere etorrera aprobetxatu zutela herritarrek Uzarragako San Juan aldarearen oinarria eta Errukizko Amaren parrokiako beste bi (Santo Kristoren eta Arrosario Amaren aldare oinarriak ere) bedeinkatzeko edota kontsagratzeko. Beraz, urte horretarako pentsa genezake eraikita zegoela aldarea.

Santo Domingoren irudia dago aldarearen goi aldean.

Bi urte beranduago baina, 1634ean, parrokiaren aldare bezala aipatzen da inbentarioetan Arrosario Amarena [1].

1696ko beste aipamen batek, horrela azaltzen digu Arrosario Amaren aldarea:

"En el altar del Rosario, la imagen de la Virgen Santisima en su anda y retablo, sobre dorado, y para remate un Santo Christo. Sobre la puerta de la sacristia una pintura de la Virgen de la Piedad, con su marco dorado".

Ehun bat urte beranduago, berriz, 1730ko irailaren 10ean, eta eliztarrek egindako batzar batean hartutako erabaki baten arabera zehazkiago esanda, zera agindu zen: “un nuevo altar, y bulto y colateral para Ntra. Sra. Del Rosario... por estar carcomido”[2]

Urjentziazko lan bat zenez, enkantean edo obra zuzenean norbaiti eskainita aukeran ematea erabaki zen egin beharreko obra . Gaur egun, Errosario Amaren irudia (baina ez garai honetan egindakoa) eta aldarea, sakristiaren sarrera inguruan aurkitzen da.

Are gehiago, ondoren parrokian egingo ziren beste hainbat erretaularen eredua ere izango zen orain aipatu eta goiko argazkian ikusten dugun aldarearen trazadura.


[1] Idem
[2] Junta de Parroquia (10-09-1730): Tercer libro  (1680-1730) de la fábrica de la Piedad. Eclesiásticos atala: CLXXXI liburu sorta  Antzuolako Artxibo Historikoa. Antzuolako Udala.

No hay comentarios:

Publicar un comentario